-

-

More... »

Search
Advanced search
Articles from the Faculty of International Relations

Related pages

Selected articles on Asia, written by the Faculty of International Relations´members. We recomend for example:

  1. BEROUN, V. Zhodnocení pokroku Asijsko-evropského setkání 2010-2012 [Evaluation of the Progress of the Asia-Europe Meeting 2010-2012]. Současná Evropa, 2013, vol. XVIII, no. 3, p. 55–73. Text in Czech. ISSN 1804-1280. URL: http://www.vse.cz/se/abstrakt.php3?IDcl=89.
  2. BOLOTOV, I. - GAJDUŠKOVÁ, K. Comparison of Market Openness of Brazil, Russia, India and China and of the Central and Eastern European Countries. Současná Evropa [online], 2013, vol. XVIII, no. 3, p. 9–34. ISSN 1804-1280. URL: http://www.vse.cz/se/abstrakt.php3?IDcl=86.
  3. JIRÁNKOVÁ, M. Dvojí přebytek Číny [China s twin deficit]. Scientia et Societas, 2013, vol. IX, no. 2, p. 51–61. Text in Czech. ISSN 1801-7118.
  4. ŠŤASTNÝ, T. - ČECH, T. Regulace Solvency II a její implikace pro asijské pojistné trhy [Solvency II and its Implications for Asian Insurance Markets]. Současná Evropa [online], 2013, vol. XVIII, no. 3, p. 113–130. Text in Czech. ISSN 1804-1280. URL: http://www.vse.cz/se/abstrakt.php3?IDcl=92.
  5. ŠTĚRBOVÁ, L. - TROJANOVÁ, K. Patentová ochrana evropských vynálezů na léčiva v Indii. Současná Evropa [online], 2013, vol. XVIII, no. 3, p. 35–54. ISSN 1804-1280. URL: http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=se&pdf=87.pdf.
  6. VOŠTA, M. Energetická (ne)soběstačnost Evropská unie versus Čína. Současná Evropa, 2013, vol. XVIII, no. 3, p. 131–146. ISSN 1804-1280. URL: http://www.vse.cz/se/abstrakt.php3?IDcl=93.
  7. ZAMYKALOVÁ, M. - GULLOVÁ, S. Změny na asijských trzích – výzva pro evropské firmy [Changes on Asian Markets – Challenge for European Companies]. Současná Evropa [online], 2013, vol. XVIII, no. 3, p. 147–161. Text in Czech. ISSN 1804-1280. URL: http://www.vse.cz/se/abstrakt.php3?IDcl=94.
  8. ERBENOVÁ, M. Čínská a evropská rozvojová pomoc Africe – perspektiva trilaterální spolupráce [Chinese and European Development Aid for Africa Perspective of trilateral cooperation]. Working papers Fakulty mezinárodních vztahů [online], 2012, vol. VI, no. 7, p. 1–29. Text in Czech. ISSN 1802-6591. URL: http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/07_Erbenova.pdf.
  9. JIRÁNKOVÁ, M. Obchodní vazby USA a Číny a otázka ekonomické hegemonie [Trade Relations of the USA and China and Hegemony in Question]. Scientia et Societas, 2011, vol. VII, no. 11, p. 49–64. Text in Czech. ISSN 1801-7118.