Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Fotosoutěž CAS: „Asie tradiční a moderní“

5.12.2016 15.1.2017

Asie_tradicni_moderni

Vyhlašujeme fotosoutěž pro studenty VŠE v Praze „Asie tradiční/moderní“!

Pošlete své autorské fotografie z Asie na cas@vse.cz do 15. 1. 2017 (podmínky soutěže viz dále).

Máte šanci vyhrát zajímavé ceny! Nejlepší fotografie budou vystaveny v prostorách VŠE.

 

 

Výstava navazuje na loňskou výstavu "Čína ne/známá", kterou pořádala Čínská studia při Fakultě mezinárodních vztahů. Nejlepší fotografie studentů i fotografie z vernisáže najdete na FB profilu Čínských studií.

Aktuální informace najdete i na našem FB profilu.

Hlavním partnerem akce je Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice.

Mediálními partnery akce jsou časopisy Týden a Lidé a Země.

Týden - logo

 

 

 

 

Pravidla a podmínky soutěže:

 1. Pořadatel soutěže: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze (dále jen „FMV“), Centrum asijských studií (dále jen „CAS“), nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.
 2. Soutěž je určena pro studenty VŠE v Praze (na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia), výhradně pro amatérské fotografy.
 3. Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže maximálně 2 autorské fotografie – fotografie musí být pořízena v asijských zemích a měla by zobrazovat kontrasty mezi současným životem a tradičními asijskými prvky (na portrétech, architektuře, využívání moderních technologií apod.).
 4. Soutěžní fotografie posílejte ve formátu JPEG, v kvalitním rozlišení (minimálně 2 000 x 3 000 pixelů)
  a max. velikosti 5 MB, na e-mailovou adresu: cas@vse.cz.
 5. Každý soutěžní snímek bude obsahovat: celé jméno studenta, věk, obor studia, kontakty (adresu,
  e-mail a telefon autora) název snímku a krátký komentář k fotografii (do 200 znaků včetně mezer).
 6. Registrací do soutěže je e-mail s příslušnými údaji a fotografiemi, zaslaný na e-mailovou adresu: cas@vse.cz.
 7. Soutěžící tímto dává souhlas CAS k využití svých soutěžních fotografií za účelem prezentace FMV a CAS na webových stránkách a facebookovém profilu CAS, Čínských studií a FMV.

Soutěžní fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách CAS (http://cas.vse.cz/), facebookové stránce CAS (www.facebook.com/centrumasijskychstudii/) a na webových i facebookových stránkách FMV (http://fmv.vse.cz/, www.facebook.com/fmvvse/), příp. Čínských studií (www.facebook.com/CinskaStudia/).

 1. Tato soutěž ale není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. Soutěžící si je vědom toho, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc.
 2. Zasláním snímků soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly a s nekomerčním publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě (včetně uvedení jména autora, bez nároků na honorář). Autor není omezen ve svém právu využít fotografii jakýmkoliv jiným způsobem a pro jiné účely.
 3. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo vybrat na výstavu v atriu Rajské budovy VŠE nejlepší fotografie a vyřadit ze soutěže fotografie, které neodpovídají výše uvedeným pravidlům, mají urážlivý nebo neetický charakter nebo by mohly poškodit dobré jméno pořadatelů soutěže nebo VŠE.
 4. Soutěž začíná 5. 12. 2016 a snímky je možné poslat do 15. 1. 2017.
 5. Odborná komise (tvořená zaměstnanci FMV VŠE v Praze), jejíž složení určují pořadatelé, vybere výherní fotografie.
 6. Kontaktní adresa pro zasílání fotografií a dotazy: cas@vse.cz