Studenti

Eliška Bursová

V CAS působí jako pomocná vědecká síla od r. 2018. Studuje bakalářský obor Mezinárodní studia – diplomacie na FMV. Mimo jiné se intenzivně věnuje studiu cizích jazyků a z oblasti Dálného východu, konkrétně japonskému a čínskému jazyku. Aktivně se zajímá o oblast jihovýchodní a východní Asie, nejvíce o problematiku vztahů mezi ČLR a Čínskou republikou. Působila také v rámci dobrovolnického projektu na ostrově Kjúšú. Je členkou studentské organizace AIESEC, kde se stará o vysílání studentů na zahraniční projekty, převážně do rozvojových zemí.

Ing. Gabriel Hasík

Je absolventem VŠE v magisterském oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, s vedlejší specializací Čínská studia. Nyní ve stejném oboru pokračuje v postgraduálním studiu. Ve svém výzkumu se zabývá Čínou, především její střední třídou, o které také napsal svou diplomovou práci. Zaměřuje se na ekonomické a politické chování, potenciál a budoucnost čínské střední třídy ve světle probíhajících ekonomických či politických změn. Čínu několikrát navštívil díky rodinné firmě a měl tak možnost se spolupodílet na hledání dodavatelů, dojednávaní kontraktů či následné kontrole u výrobce. Mimo CAS je také zakladatelem a vedoucím členem studentského klubu Czech China Club, který organizuje workshopy či besedy s Čínskou tématikou.

Ing. Aneta Hlavsová, BA

Je doktorandkou na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka a dlouhodobě se zabývá problematikou americké zahraniční politiky a státy Blízkého východu. Vystudovala bakaláře na Empire State College a potom pokračovala v inženýrském studiu na výběrovém programu International Diplomatic Studies na VŠE v Praze. V rámci svého postgraduálního studia věnuje čas také výuce (Velmoci v mezinárodních vztazích a Etnické konflikty) a svou dizertační práci zaměřuje na zahraniční politiku Baracka Obamy. V rámci interního grantu IGA pod vedením paní dr. Havlové publikovala několik článků, které spojovalo téma demokratizace zemí Blízkého východu.

Ing. Jan Krejčí

Na Fakultě mezinárodních vztahů vystudoval bakalářský obor Diplomacie a magisterský obor Evropská integrace. Absolvoval také vedlejší specializaci Čínská studia a je držitelem stejnojmenného certifikátu. Celkem rok a půl žil v Číně, kde získal nejvyšší certifikát z čínského jazyka HSK 6 (viz také článek o jeho studiu čínštiny ZDE). Znalost čínštiny využívá ve svém osobním i pracovním životě a plánuje ji uplatnit i ve své disertační práci na téma čínských investic v Evropě. Zajímají ho témata jako robotizace, Průmysl 4.0, Big data, mobilní technologie a jejich ekonomické a politické dopady.

Andrea Mudrová

V CAS působí jako pomocná vědecká síla od r. 2016. Je studentkou oboru Mezinárodní studia – diplomacie na FMV a také se věnuje studiu Indologie se specializací hindština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na Indii, země jihovýchodní Asie a oblast Blízkého východu. Zvláštní pozornost věnuje vnímání Indie v České republice a stereotypům v českém diskurzu týkající se Asie. Několik let působila ve studentské organizaci Plzeňská diplomatická simulace, kde se starala o PR a marketing. Nyní sbírá zkušenosti z účasti na konferencích a mimo aktivitu v CAS se věnuje studiu orientálních jazyků.

My Hanh Nguyen

V CAS působí jako pomocná vědecká síla od r. 2018. Vystudovala na FMV bakalářský obor Mezinárodní obchod. Nyní pokračuje na stejnojmenném magisterském oboru s vedlejší specializací Rozvojová studia. Z rozvojového regionu Asie se nejvíce zajímá o Indii; z ostatních oblastí pak o Latinskou Ameriku a subsaharskou Afriku. Zaměřuje se především na témata spojená s rozvojovou ekonomií zahrnující např. příjmové a majetkové nerovnosti nebo extrémní chudobu.

Ing. Dominik Proch

Absolvoval obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze s vedlejší specializací Čínská studia (je i držitelem Certifikátu Asijská studia pro nejlepší studenty specializace). Zájem o asijský region se projevuje ve studijních, pracovních i volnočasových aktivitách. V současné době působí v evropsko-asijském obchodním prostředí a dále se snaží rozvinout své znalosti jakožto student doktorského studia. Dlouhodobě se věnuje zejména pozici Číny a Indie ve světové ekonomice, jejich ekonomickému vývoji a změnám v současném uspořádání mezinárodních ekonomických vazeb.

 Pamir Sahill

Je doktorandem ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na FMV. Jeho disertační práce se soustřeďuje na diskuse o budování afghánského státu po roce 2001. Pamir v roce 2013 obdržel magisterský titul z Anglo-americké univerzity v Praze. Bakalářské studium absolvoval v oboru Politické vědy a sociologie na Paňdžábské univerzitě v Lahore. Jeho současné výzkumné zájmy zahrnují teoretický a empirický průzkum představ a diskusí o mezinárodní bezpečnosti, terorismu, militantní části politického islámu, post-konfliktním budování státu, developmentalismu, státu, mobilitě a migraci, suverenitě a směru identity-hranice-řád. Geograficky se Pamir zaměřuje na politiku a bezpečnost Afghánistánu, Indie, Pákistánu, Sýrie a dalších zemí Blízkého východu. Mimo akademický výzkum Pamir pracuje od roku 2006 jako publicista pro politiku a bezpečnost pro oblast jihozápadní Asie a Středního východu. Mezi jazyky, které ovládá, patří angličtina, paštština, darí, hindština/urdština, hindko a paňdžábština.

Kristýna Tamchynová

Je doktorandkou Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka na FMV (SMS JM) a Manažerkou podpory výzkumu v Ústavu mezinárodních vztahů. Dlouhodobě se věnuje především tématům souvisejícím s migrací ze zemí MENA a také Turecku. Právě na istanbulské Sabanci University strávila semestr na magisterském studiu a do Turecka se pravidelně vrací. Je mj. členkou interního grantu dr. Havlové, zaměřeného na oblast MENA, a autorkou a spoluautorkou několika článků týkajících se migrace či Turecka.