Články v časopisech s impakt faktorem a SCOPUS

  1. GARLICK, J. A. Deconstructing the China-Pakistan Economic Corridor: Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities. Journal of Contemporary China. 2018, roč. 27, č. 112, s. 519–533. eISSN 1469-9400. ISSN 1067-0564.
  2. HLAVSOVÁ, A., TAMCHYNOVÁ, K., HAVLOVÁ, R. Public Opinion and the Fear of Terrorism: Turkish and US Involvement in the Syrian Conflict. Mediterranean Quarterly: A Journal of Global Issues. 2018, roč. 29, č. 2, s. 27–53. ISSN 1047-4552. [SJR 2017: 0.141]
  3. DE CASTRO, T., VLČKOVÁ, J., HNÁT, P. Trade and investment relations between the Czech Republic and China: The Czech Republic as a gateway to the EU? Society and Economy. 2017, roč. 39, č. 4.
  4. TAMCHYNOVÁ, K. Securitizing Migration, Europeanizing Czechs? Central European Journal of International & Security Studies. 2017, roč. 11, č. 4, s. 107–132. eISSN 1805-482X. ISSN 1802-548X. [SJR 2017: 0.128]
  5. HAVLOVÁ, R., TAMCHYNOVÁ, K. The Uncertain Role of the EU Countries in the Syrian Refugee Crisis. Insight Turkey. 2016, roč. 18, č. 2, s. 85–104. ISSN 1302-177X [SJR 2016: 0.338]
  6. STUCHLÍKOVÁ, Z., BIČ, J. Japan’s competitiveness: Trends and challenges. Society and Economy, 2013, vol. 35, no. 4, pp. 471–492. ISSN 1588-9726. ISSN 1588-970X.
  7. STUCHLÍKOVÁ, Z. Specifika hospodářských cyklů Japonska. Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 3, s. 279–295. ISSN 0013-3035.