Odborné workshopy

13. 12. 2017: Workshop „Vybrané aspekty tzv. čtvrté průmyslové revoluce v Asii“

13. 3. 2017: 13. 3. 2017: Workshop s prof. Kishanem Ranou „Economic Diplomacy of Developing Countries“

25. 11. 2016: Workshop „Impacts of Democratization on the MENA Region

16. 11. 2016: Seminář "Establishment of Social Safety Net during Transition"

17. 9. 2013: Workshop "Perspectives of East Asia and Role of Korea"

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague