Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Priority nového vedení Centra asijských studií

Související stránky

Na základě interního výběrového řízení, které vyhlásil děkan Fakulty mezinárodních vztahů, se novou ředitelkou Centra asijských studií (CAS) stala doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. 

Docentka Stuchlíková bude centrum dále rozvíjet a pokusí se zvýšit míru aktivit centrem vykonávaných.

Mezi její priority v rámci rozvoje CAS patří:

  • Rozšíření publikační činnosti – publikování odborných komentářů a studií k aktuálním tématům dotýkajícím se Asie, vztahům ČR k asijským zemím nebo studií s širším dopadem (na webu CAS, v odborných časopisech apod.).
  • Organizace odborných akcí (expertní přednášky, semináře a workshopy, konference) k aktuálním tématům i dlouhodobě významným tématům, která se dotýkají asijských zemí.
  • Organizace doprovodných akcí kulturního a společenské rázu (cestovatelské besedy, výstavy fotografií, filmové večery, diskuse se zajímavými osobnostmi, spisovateli z Asie apod.).
  • Organizace vlastních letních škol na FMV/VŠE pro studenty z Asie.
  • Rozvoj spolupráce s praxí (přednášky, workshopy nebo odborné studie pro firmy a instituce mimo VŠE).
  • Větší zapojení studentů FMV do činnosti CAS.