Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Naše aktivity

Související stránky

Priority rozvoje CAS (od května 2016):

  • Rozšíření publikační činnosti – publikování odborných komentářů a studií k aktuálním tématům dotýkajícím se Asie, vztahům České republiky k asijským zemím nebo studií s širším dopadem (na webu CAS, v odborných časopisech apod.).
  • Organizace odborných akcí (expertní přednášky, semináře a workshopy, konference) k aktuálním tématům i dlouhodobě významným tématům, která se dotýkají asijských zemí.
  • Organizace doprovodných akcí kulturního a společenské rázu (cestovatelské besedy, výstavy fotografií, filmové večery, diskuse se zajímavými osobnostmi, spisovateli z Asie apod.).
  • Organizace vlastních letních škol na FMV/VŠE pro studenty z Asie.
  • Rozvoj spolupráce s praxí (přednášky, workshopy nebo odborné studie pro firmy a instituce mimo Vysokou školu ekonomickou v Praze).
  • Větší zapojení studentů FMV do činnosti CAS.