Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné životopisy

Související stránky

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

 

Pracuje na Katedře světové ekonomiky na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze od roku 2004. V současnosti působí jako garantka a přednášející v rámci vedlejší specializace Čínská studia, má na starosti např. i povinný magisterský kurz na FMV Regionální trhy v globální perspektivě. V roce 2008 získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci se zaměřeném na zdroje růstu současné japonské ekonomiky. Té se věnovala i v knize z roku 2014 a v rámci habilitačního řízení v roce 2015. Kromě čínské a japonské ekonomiky se dlouhodobě zabývá také problematikou zahraničně-obchodní politiky a nového regionalismu. Ředitelkou Centra asijských studií (CAS) je od června 2016.

 

Ing. Tereza De Castro, Ph.D.

foto-210x300Je odbornou asistentkou na Katedře světové ekonomiky, Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Specializuje se na mezinárodní obchod, světovou ekonomiku a rozvojová studia. Z teritoriálního hlediska se soustředí zejména na rozvíjející se trhy (BRICS, atd.) a země Blízkého východu a Severní Afriky (MENA). Ve svém výzkumu se zabývá analýzou obchodních vztahů, problematikou globálních hodnotových řetězců a rostoucí střední třídou ve výše uvedených regionech. Má zkušenosti ze studijních a výzkumných pobytů v USA, Hong Kongu, Číně (Pekingu), Německu a z řady mezinárodních ekonomických konferencí. Je zakládajícím členkou Centra asijských studií.

 

 

Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

thumbnail_PictureVyučuje předmět Čína v mezinárodní politice a diplomacii ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde od roku 2015 přednáší jak českým studentům, tak studentům z výměnných programů. Vyučoval mj. dva roky na univerzitách v Číně a pět let na vysokých školách v Jižní Koreji. V České republice učil také na Masarykově univerzitě v Brně, má zkušenosti z Velké Británie i Itálie. Doktorskou práci na téma Scénáře vzestupu Číny obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2014. V současné době zkoumá vztahy mezi Čínou a Evropou, zájmy Číny v Jihočínském moři a teorie o vzestupu Číny na mezinárodní scéně.

 

PhDr. Ing. Radka Havlová, PhD.

mena-2 - maléJe odbornou asistentkou na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka VŠE v Praze (SMS JM). Věnuje se problematice etnických konfliktů, bezpečnosti, terorismu a kultuře v mezinárodních vztazích se zaměřením na Asii a zejména Blízký východ a izraelsko-palestinský konflikt. V současnosti přednáší na SMS JM problematiku etnických konfliktů v mezinárodních vztazích a Asie v mezinárodních vztazích v angličtině.

 

 

 

 

Mgr. Jakub Otčenášek

fotoOd roku 2009 pracuje na Katedře anglického jazyka na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, kde vyučuje čínštinu a vede kurz Úvod do čínských dějin a kultury. V roce 2011 získal na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (FFUK) titul magistra sinologie a religionistiky a v současné době pracuje na dizertační práci na téma dějin středověkého taoismu na Ústavu filosofie a religionistiky FFUK. V rámci studijních pobytů žil jeden rok v ČLR a jeden rok na Taiwanu. Dlouhodobě se zabývá dějinami čínských náboženství, kultury a myšlení.

 

Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

foto JitkaPracuje na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací (KOPKK) na FMV od roku 2009. Je garantkou kurzů zaměřených na problematiku obchodování s Číňany, z nichž předmět Obchod a podnikání v Číně je povinným předmětem v rámci vedlejší specializace Čínská studia. V roce 2010, po svém návratu z dvouletého pobytu v Číně, získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci na téma mezinárodního managementu zaměřenou na čínské obchodní jednání, na kulturní rozdíly mezi Čechy a Číňany, které mohou způsobovat nedorozumění v rámci mezinárodního obchodního jednání. Své zkušenosti v oboru měla ihned možnost prohloubit dále v rámci české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji, kde pracovala v českém pavilonu. Kromě čínské problematiky se dlouhodobě zabývá mezinárodním managementem, interkulturní komunikací, komunikačními a manažerskými dovednostmi, obchodním jednáním. Je jedním ze zakládajících členů CAS. V současnosti je na rodičovské dovolené.

 

 

Pomocné vědecké síly a doktorandi zapojení v CAS:

Eliška Bursová

Studuje bakalářský obor Mezinárodní studia - diplomacie na FMV. Mimo jiné se intenzivně věnuje studiu cizích jazyků a z oblasti Dálného východu, konkrétně japonskému a čínskému jazyku. Aktivně se zajímá o oblast jihovýchodní a východní Asie, nejvíce o problematiku vztahů mezi ČLR a Čínskou republikou. Působila také v rámci dobrovolnického projektu na ostrově Kjúšú. Je členkou studentské organizace AIESEC, kde se stará o vysílání studentů na zahraniční projekty, převážně do rozvojových zemí.

 

Ing. Gabriel Hasík

Je absolventem VŠE v magisterském oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, s vedlejší specializací Čínská studia. Nyní ve stejném oboru pokračuje v postgraduálním studiu. Ve svém výzkumu se zabývá Čínou, především její střední třídou, o které také napsal svou diplomovou práci. Zaměřuje se na ekonomické a politické chování, potenciál a budoucnost čínské střední třídy ve světle probíhajících ekonomických či politických změn. Čínu několikrát navštívil díky rodinné firmě a měl tak možnost se spolupodílet na hledání dodavatelů, dojednávaní kontraktů či následné kontrole u výrobce. Mimo CAS je také zakladatelem a vedoucím členem studentského klubu Czech China Club, který organizuje workshopy či besedy s Čínskou tématikou.

 

Ing. Aneta Hlavsová, BA

Je doktorandkou na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka a dlouhodobě se zabývá problematikou americké zahraniční politiky a státy Blízkého východu. Vystudovala bakaláře na Empire State College a potom pokračovala v inženýrském studiu na výběrovém programu International Diplomatic Studies na VŠE v Praze. V rámci svého postgraduálního studia věnuje čas také výuce (Velmoci v mezinárodních vztazích a Etnické konflikty) a svou dizertační práci zaměřuje na zahraniční politiku Baracka Obamy. V rámci interního grantu IGA pod vedením paní dr. Havlové publikovala několik článků, které spojovalo téma demokratizace zemí Blízkého východu.

 

Ing. Jan Krejčí

Na Fakultě mezinárodních vztahů vystudoval bakalářský obor Diplomacie a magisterský obor Evropská integrace. Absolvoval také vedlejší specializaci Čínská studia a je držitelem stejnojmenného certifikátu. Celkem rok a půl žil v Číně, kde získal nejvyšší certifikát z čínského jazyka HSK 6 (viz také článek o jeho studiu čínštiny ZDE). Znalost čínštiny využívá ve svém osobním i pracovním životě a plánuje ji uplatnit i ve své disertační práci na téma čínských investic v Evropě. Zajímají ho témata jako robotizace, Průmysl 4.0, Big data, mobilní technologie a jejich ekonomické a politické dopady.

 

Andrea Mudrová

thumbnail_20160901_144946 (3)Je studentkou oboru Mezinárodní studia – diplomacie na FMV a také se věnuje studiu Indologie se specializací hindština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na Indii, země jihovýchodní Asie a oblast Blízkého východu. Zvláštní pozornost věnuje vnímání Indie v České republice a stereotypům v českém diskurzu týkající se Asie. Několik let působila ve studentské organizaci Plzeňská diplomatická simulace, kde se starala o PR a marketing. Nyní sbírá zkušenosti z účasti na konferencích a mimo aktivitu v CAS se věnuje studiu orientálních jazyků.

 

 

 

My Hanh Nguyen

Vystudovala na FMV bakalářský obor Mezinárodní obchod. Nyní pokračuje na stejnojmenném magisterském oboru s vedlejší specializací Rozvojová studia. Z rozvojového regionu Asie se nejvíce zajímá o Indii; z ostatních oblastí pak o Latinskou Ameriku a subsaharskou Afriku. Zaměřuje se především na témata spojená s rozvojovou ekonomií zahrnující např. příjmové a majetkové nerovnosti nebo extrémní chudobu.

 

 

Ing. Dominik Proch

Absolvoval obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze s vedlejší specializací Čínská studia (je i držitelem Certifikátu Asijská studia pro nejlepší studenty specializace). Zájem o asijský region se projevuje ve studijních, pracovních i volnočasových aktivitách. V současné době působí v evropsko-asijském obchodním prostředí a dále se snaží rozvinout své znalosti jakožto student doktorského studia. Dlouhodobě se věnuje zejména pozici Číny a Indie ve světové ekonomice, jejich ekonomickému vývoji a změnám v současném uspořádání mezinárodních ekonomických vazeb.

 

 

 Pamir Sahill

Je doktorandem ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na FMV. Jeho disertační práce se soustřeďuje na diskuse o budování afghánského státu po roce 2001. Pamir v roce 2013 obdržel magisterský titul z Anglo-americké univerzity v Praze. Bakalářské studium absolvoval v oboru Politické vědy a sociologie na Paňdžábské univerzitě v Lahore. Jeho současné výzkumné zájmy zahrnují teoretický a empirický průzkum představ a diskusí o mezinárodní bezpečnosti, terorismu, militantní části politického islámu, post-konfliktním budování státu, developmentalismu, státu, mobilitě a migraci, suverenitě a směru identity-hranice-řád. Geograficky se Pamir zaměřuje na politiku a bezpečnost Afghánistánu, Indie, Pákistánu, Sýrie a dalších zemí Blízkého východu. Mimo akademický výzkum Pamir pracuje od roku 2006 jako publicista pro politiku a bezpečnost pro oblast jihozápadní Asie a Středního východu. Mezi jazyky, které ovládá, patří angličtina, paštština, darí, hindština/urdština, hindko a paňdžábština.

 

Kristýna Tamchynová

Je doktorandkou Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka na FMV (SMS JM) a Manažerkou podpory výzkumu v Ústavu mezinárodních vztahů. Dlouhodobě se věnuje především tématům souvisejícím s migrací ze zemí MENA a také Turecku. Právě na istanbulské Sabanci University strávila semestr na magisterském studiu a do Turecka se pravidelně vrací. Je mj. členkou interního grantu dr. Havlové, zaměřeného na oblast MENA, a autorkou a spoluautorkou několika článků týkajících se migrace či Turecka.

 

 

Bývalí kolegové:

Ing. Jan Bejkovský, Ph.D.

thumbnail_bejkovskyJe dlouhodobě aktivní ve vztazích mezi Asií (zejména Čínou) a ČR. Působil jako odborný asistent na Katedře světové ekonomiky, Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE v Praze, kde přednášel dějiny Číny. Studoval také sinologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, díky čemuž umí velmi dobře čínsky. Na různých místech v Číně na výměnných pobytech či projektech strávil téměř dva roky. Zkušenosti má i z konferencí v dalších asijských zemích. Ekonomickým a politickým vztahům s Čínou se věnuje jak teoreticky, tak prakticky, neboť se pohybuje v česko-čínském obchodním prostředí. To mu umožňuje získávat neustále nové podněty pro předmět jeho výzkumu, např. v rámci disertační práce ("Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?"), kterou úspěšně obhájil na jaře 2017.

 

Bc. Matyáš Havel

12289607_10203702102752298_7003833858845807430_nVystudoval bor Mezinárodní studia – diplomacie na FMV. Momentálně je studentem sinologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje se zejména na oblast východní a jihovýchodní Asie, místní kulturu, historii a také to, jak tyto determinanty ovlivňují současné politické dění a mezinárodní vztahy v regionu. Kromě toho se zajímá o místní ekonomickou situaci, především ve vztahu k životnímu prostředí. Mimo CAS byl také členem studentské organizace Junior Diplomat Initiative, kde se podílí na přípravě seminářů a workshopů týkajících se diplomacie a mezinárodních vztahů. V minulosti působil též v nevládním sdružení Rada pro mezinárodní vztahy či Barmském centru Praha.