Poslání Centra asijských studií

Centrum asijských studií (CAS) je výzkumným, řešitelským a koordinačním pracovištěm Fakulty mezinárodních vztahů. Cílem CAS je interdisciplinární komparativní výzkum společensko-ekonomických jevů, procesů a institucí v zemích Asie (s důrazem na Asii východní a jihovýchodní), a to jak v regionálním, tak i globálním kontextu. CAS je také informačním a poradenským pracovištěm, usiluje mj. o popularizaci asijských témat.

Centrum asijských studií bylo založeno na základě rozhodnutí Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů ze dne 27. 9. 2012. Svou činnost zahájilo v lednu 2013 a prvním ředitelem se stal významný český japanolog, pan  doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

Od května 2016 je novou ředitelkou CAS doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., která se specializuje ve výuce a výzkumu na FMV zejména na aktuální problémy čínské a japonské ekonomiky. Mj. garantuje vedlejší specializaci Čínská studia.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague