Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projekt Partnerství pro smíření a reformy v Barmě: konkurz na pozici lektora ekonomické transformace v Barmě

Související stránky

Centrum pro studium demokracie a kultury o.p.s. Brno Educational Initiatives, Yangon vypisují v rámci svého projektu Partnerství pro smíření a reformy v Barmě konkurz na pozici lektora ekonomické transformace v Barmě.

 

CDK a Educational Initiatives, s podporou českého Ministerstva zahraničních věcí, spolupracují na barmských projektech již pátým rokem. Zastřešujícím dlouhodobým záměrem je prohlubovat znalosti o demokracii a demokratizaci, posilovat kapacitu, kontakty a strategickou spolupráci barmských občanských organizací a umožnit jim efektivněji se podílet na demokratické transformaci Barmy. V rámci projektů organizujeme pro aktivisty z barmské občanské společnosti měsíční kurzy a týdenní semináře, které prohlubují jejich porozumění pro procesy, rizika a příležitosti, před nimiž stojí jejich společnost, která postupně přechází od diktatury k demokracii a od občanské války k míru.

Projekt Partnerství pro smíření a reformy v Barmě v roce 2017 navazuje na práci, kterou jsme odvedli v posledních letech v rámci projektů Strengthening the Role of Women and Ethnic CSOs in the Democratization of Barma (2014-2016), Barma Center for Transitional Studies (2013-2014) a Foreign Affairs Training Program (2011-2012).

Lektor bude působit jako hlavní přednášející na třítýdenním kurzu „Porozumět ekonomické transformaci v době tranzice“, který bude ve svém kurikulu pokrývat úvod do tržní ekonomiky a vysvětlení základních konceptů a institucí tržní ekonomiky spolu s vysvětlením hlavních trendů ekonomické transformace, jež doprovází přechod od autoritativního panství. Pro kurz lektor připraví učební materiály, které budou zahrnovat zkušenosti s přechodem k demokracii v jiných zemích, ale zároveň budou reflektovat specifika situace v Barmě. Po návratu lektor matriály přepracuje a následně budou přeloženy do barmštiny.

Kurz se uskuteční ve výukovém centru EI v Yangonu v červenci, nebo září 2017. Očekávaná návštěvnost je 20 – 25 účastníků z různých organizací, a to primárně z těch, které mohou přenášet získané znalosti a porozumění do širšího veřejného diskursu země a směrem k aktivistům občanské společnosti.

Cílem kurzu (společně s kurzem „Zodpovědný stát a demokratické vládnutí“ plánovaným na srpen) je vysvětlit některé základní koncepty a sdílet některé důležité zkušenosti z transformace, které bude možné rozšířit dále. Důraz je kladen na důležitost ekonomické transformace, která probíhá souběžně s transformací politickou a je pro zemi neméně důležitá. Kurz by se měl mj. věnovat fenoménu „oligarchického uchvácení státu“, o němž panuje mezi místními velmi omezené povědomí, a přitom je reálnou hrozbou barmské tranzici.

 

Charakteristika pozice:

 • Příprava a odborné zajištění kurzu „Porozumět ekonomické transformaci v době tranzice“ (Understanding Economic Transformation in Transition Times) v Barmě;
 • vedení týdenního semináře na univerzitě v Yangonu nebo v Mandalay;
 • realizace minimálně jedné veřejné přednášky v Yangonu/Mandalay na stejné téma, jaké bude pokryto v kurzu;
 • případně participace (jako hostující přednášející) na seminářích organizovaných partnerskými organizacemi EI.

 

Požadavky:

 • ukončené minimálně magisterské studium (kandidáti s vyšším vzděláním budou preferováni) v oboru relevantním pro vedení kurzu (ekonomie, mezinárodní vztahy, rozvojová studia apod.);
 • výzkumná či výuková činnost relevantní pro kurz ekonomické transformace;
 • znalost prostředí, hluboký zájem o problematiku;
 • porozumění současným ekonomickým podmínkám v Barmě, schopnost adekvátně předat relevantní informace a příklady z jiných zemí, jež mají také problémy s oligarchizací a systémovou korupcí;
 • znalost anglického jazyka na pracovní úrovni;
 • časová flexibilita, podmínkou je možnost strávit v Barmě alespoň čtyři týdny, preferováni budou zájemci s možností strávit v Barmě celý červenec, nebo září 2017;
 • schopnost týmové práce, rozvinutá sociální inteligence, spolehlivost;
 • komunikativnost, výborné prezentační dovednosti;
 • předchozí zkušenost či spolupráce s neziskovým sektorem výhodou.

 

Nabízíme:

 • práci v jedné z nejzajímavějších asijských zemí s přírodními krásami a bohatou kulturní historií, a to v jedinečném historickém momentu, kdy země prochází neopakovatelnými politickými a ekonomickými změnami;
 • zajímavou a smysluplnou práci v kolektivu motivovaných místních lidí s dobrým zázemím a podporou z České republiky;
 • před odjezdem profesionální uvedení do problematiky a osobní přípravu s projektovým manažerem, který v Barmě strávil uplynulých pět let;
 • jednorázovou odměnu odpovídající charakteru pozice;
 • hrazené ubytování po dobu pobytu v Barmě;
 • denní diety
 • hrazenou zpáteční letenku

 

Zájemci splňující výše uvedená kritéria zašlou motivační dopis, profesní CV a sylabus kurzu na adresu katerinahlouskova@gmail.com do 30. dubna 2017 včetně.

Oslovení zájemci budou následně vyzváni k přijímacímu pohovoru formou osobního setkání či telefonní konference.

Dotazy k obsahu pozice směřujte na katerinahlouskova@gmail.com