Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projekty Interní grantové agentury VŠE

Související stránky

IGA VŠE, č. F2/26/2017: Čtvrtá průmyslová revoluce ve vybraných asijských zemích

Projekt je zaměřen na zhodnocení stavu, průběhu a možných dopadů tzv. čtvrté průmyslové revoluce (technologické revoluce nebo také Průmyslu 4.0) ve vybraných asijských zemích, s důrazem na jihovýchodní a východní Asii, příp. další asijské regiony a země. Projekt je interdisciplinární, nahlíží na téma z pohledu různých disciplín a odvětví národní i globální ekonomiky. Řešitelský tým se skládá z akademických pracovníků KSE (navrhovatel doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.), zahrnuje doktorské studenty KSE a studenty magisterského oboru Mezinárodní obchod na FMV. Jsou zahrnuti studenti nebo absolventi vedlejší specializace Čínská studia a studenti, kteří se dlouhodobě věnují studiu asijských ekonomik.

 

IGA VŠE, č. F2/32/2017: The New Silk Road Initiative as a New Stage of Chinese Global Activity
IGA VŠE, č. 9/2016: Crises in MENA and southwest Asia: democratisation, militancy and security