Books

  1. GARLICK, Jeremy AlanReconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor. Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities [online]. 1. vyd. Abingdon, New York : Routledge, 2022. 123 s. ISBN 978-0-367-86321-0. eISBN 978-1-032-15186-1 (pbk). DOI: 10.4324/9781003018377.
  2. GARLICK, J. A. The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe. Abingdon : Routledge, 2019. 234 p. ISBN 978-0-815-39610-9. eISBN 978-1-351-18276-8.
  3. HAVLOVÁ, R., aj. Untangling the Mayhem: Crises and Prospects of the Middle East. Berlin: Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenchaften, 2018. 265 s. International Relations in Asia, Africa and the Americas. Edited by Andrzej Mani & Marcin Grabowski Vol. 3. ISBN 978-3-631-74092-7. ISSN 2511-588X. (Další autoři: STEJSKALOVÁ, K., NAJMANOVÁ, K., CHUDOBA, J., HLAVSOVÁ, A., NOVOTNÁ, Y., SAMADOVÁ, J., STEJSKALOVÁ, K., HAVLOVÁ, R., TAMCHYNOVÁ, K.).
  4. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japonská ekonomika ve 21. století. Trendy a problémy. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014. 288 s. ISBN 978-80-245-2030-8.
  5. SÝKORA, J. Shoji Koki no keizai shiso to Sagahan no keizai kaikaku. 1. vyd. In: KAWAGUCHI, Hiroshi, GRAMLICH-OKA, Bettina. Nichi, obei kara mita kinsei nihon no keizai shiso. Tokio: Iwata shoin, 2013, s. 229–252. 371 s. ISBN 978-4-87294-785-4. Překlad originálu monografie: Ekonomické myšlení v raně moderním Japonsku z japonské a západní perspektivy.
  6. STUCHLÍKOVÁ, Z. Bilaterální a regionální obchodní dohody Japonska. In: NĚMEČKOVÁ, T. Vzestup asijských zemí v mezinárodním obchodu. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 175–187. ISBN 978-80-86855-83-7.
  7. STUCHLÍKOVÁ, Z. Multilateralism and new regionalism: changing Japans approach in the global context. In: NIEMIEC, W., BENCZES, I. The Economic Dimensions of Global and Regional Governance. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, s. 88–111. 466 s. ISBN 978-83-7611-414-9.
  8. DUBSKÝ, Z., KNOTKOVÁ, V. The EU and ASEAN as a Cornerstones of Global Governance and Security: Comparison of Regional Integration Schemes. In: ŠABIČ, Z., FIJALKOWSKI, L., BOJINOVIC FENKO (EDS). A. Global Impact of Regional International Organizations. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, s. 190–213. 364 s. ISBN 978-83-7611-573-3.
  9. KNOTKOVÁ, V. Konflikt v indonéském Ačehu a jeho řešení. In: Kol. Konflikty v současném rozvojovém světě. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2005, s. 35–50. ISBN 80-245-0943-1.
  10. KNOTKOVÁ, V. Ujguři v Číně a jejich současná situace. In: Kol. Etnická různorodost jako zdroj konfliktů. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2005, s. 135–142. ISBN 80-245-0941-5.