Centrum asijských studií (CAS) je výzkumným, řešitelským a koordinačním pracovištěm Fakulty mezinárodních vztahů (FMV). Cílem CAS je interdisciplinární komparativní výzkum společensko-ekonomických jevů, procesů a institucí v zemích Asie (s důrazem na Asii východní a jihovýchodní), a to jak v regionálním, tak i globálním kontextu. CAS je také informačním a poradenským pracovištěm, usiluje mj. o popularizaci asijských témat.

Centrum asijských studií bylo založeno na základě rozhodnutí Akademického senátu FMV ze dne 27. 9. 2012. Svou činnost zahájilo v lednu 2013 a prvním ředitelem se stal významný český japanolog, pan  doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. Od května 2016 je ředitelkou CAS doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., která se specializuje ve výuce a výzkumu na FMV zejména na aktuální problémy čínské a japonské ekonomiky. Mj. garantuje vedlejší specializaci Čínská studia na FMV.