Odborné články

2022 (dle autorů, v abecedním pořadí):

 1. GARLICK, Jeremy Alan, QIN, Fangxing. China’s Ideational Influence in Central and Eastern Europe (CEE): A Comparative Analysis of Chinese and European Scholars‘ Interpretations of China-CEE Cooperation. Journal of Contemporary China [online]. 2022, s. 1–15. eISSN 1469-9400. ISSN 1067-0564. DOI: 10.1080/10670564.2022.2052443.
 2. LIU, Siyang, GARLICK, Jeremy Alan, QIN, Fangxing. Towards Guanxi? Reconciling the „Relational Turn” in Western and Chinese International Relations Scholarship. All Azimuth [online]. 2022, roč. 11, č. 1, s. 67–85. eISSN 2757-9026. ISSN 2146-7757. DOI: 10.20991/allazimuth.952841.
 3. ŠVEC, Jan. Labour transfers as a means of ‚civilizing‘ and forcibly assimilating ethnic minorities in western China. Central Asian Survey [online]. 2022, č. 13 Apr, s. 1–2. eISSN 1465-3354. ISSN 0263-4937. DOI: 10.1080/02634937.2022.2054950.

 

2021:

 1. GARLICK, Jeremy Alan, HAVLOVÁ, Radka. The dragon dithers: assessing the cautious implementation of China’s Belt and Road Initiative in Iran. Eurasian Geography and Economics [online]. 2021, roč. 62, č. 4, s. 454–480. eISSN 1938-2863. ISSN 1538-7216. DOI: 10.1080/15387216.2020.1822197.
 2. STUCHLÍKOVÁ, Z., PROCH, D., KRUPKA, L., BIČ, J. Role zón volného obchodu v čínské iniciativě Nové hedvábné stezky: podpora regionální ekonomické integrace? Medzinárodné vzťahy. 2021, roč. XIX, č. 1, s. 5–30. ISSN 1336-1562.
 3. VLČKOVÁ, J.; STUCHLÍKOVÁ, Z. Patents, exports and technological specialization at the state level in Germany. AUC Geographica [online]. 2021, roč. 56, č. 2, s. 131–143. eISSN 2336-1980. ISSN 0300-5402. DOI: 10.14712/23361980.2021.7.

2020:

 1. GARLICK, J. A., HAVLOVÁ, R. China’s „Belt and Road” Economic Diplomacy in the Persian Gulf: Strategic Hedging amidst Saudi-Iranian Regional Rivalry. Journal of Current Chinese Affairs. 2020, roč. 49, č. 1, s. 82–105. ISSN 1868-1026.
 2. GARLICK, J. A., HAVLOVÁ, R. The dragon dithers: assessing the cautious implementation of China’s Belt and Road Initiative in Iran. Eurasian Geography and Economics. 2020, roč. 61, č. 20 September, s. 1–28. ISSN 1538-7216.
 3. GARLICK, J. A. The Regional Impacts of China’s Belt and Road Initiative. Journal of Current Chinese Affairs. 2020, roč. 49, č. 1, s. 3–13. ISSN 1868-1026.
 4. SHAKHANOVA, G., GARLICK, J. A. The Belt and Road Initiative and the Eurasian Economic Union: Exploring the „Greater Eurasian Partnership”. Journal of Current Chinese Affairs. 2020, vol. 49, no. May 6, p. 1–25. eISSN 1868-4874. ISSN 1868-1026.

2019:

 1. GARLICK, J. A. China’s Economic Diplomacy in Central and Eastern Europe: A Case of Offensive Mercantilism? Europe-Asia Studies. 2019, roč. 71, č. 5. 9., s. 1. eISSN 1465-3427. ISSN 0966-8136.
 2. GARLICK, J. A. China’s principal-agent problem in the Czech Republic: the curious case of CEFC. Asia Europe Journal. 2019, roč. 61, č. 3. 9., s. 1–15. eISSN 1612-1031. ISSN 1610-2932.
 3. KREJČÍ, J. Trend in Bilateral Trade between China and Visegrad Group during the Belt and Road Initiative Period. In: KRNÁČOVÁ, P. (ed.). 19th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment: Proceedings [online]. Prague, 24.05.2019. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2019, p. 162–172. eISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113.
 4. PROCH, D. Struktura indické agregátní poptávky – srovnání s případem Číny. Scientia et Societas. 2019, roč. XV, č. 3, s. 22–42. ISSN 1801-7118.
 5. STUCHLÍKOVÁ, Z. Expanze střední třídy v Indonésii. Geografické rozhledy. 2019, roč. 28, č. 4, s. 30–33.
 6. STUCHLÍKOVÁ, Z., PROCH, D. Chytrá města v Indii na pozadí Módího reforem. Geografické rozhledy. 2019, roč. 28, č. 4, s. 26–29.
 7. STUCHLÍKOVÁ, Z., ANTAL, J. and ČAJKA, R. Inovační potenciál a specifika Rakouska a Izraele: Implikace pro Česko. Současná Evropa, 2019, roč. 2019, č. 2,  s. 19-39.

2018:

 1. GARLICK, J. A. Deconstructing the China-Pakistan Economic Corridor: Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities. Journal of Contemporary China. 2018, roč. 27, č. 112, s. 519–533. eISSN 1469-9400. ISSN 1067-0564.
 2. GARLICK, J. A. Explaining Xi Jinping’s China, in Three Volumes: China’s World, CEO China and The New Emperors by Kerry Brown. China Report. 2018, roč. 54, č. 2, s. 241–245. eISSN 0973-063X. ISSN 0009-4455.
 3. GARLICK, J. A. In search of enhanced China-UK relations, May comes to Beijing. China Daily. 2018, č. 31.1., s. 1–4.
 4. GARLICK, J. A. The EU and Asia – a match made in heaven or hell? Global Times. 2018, č. 14.2., s. 1–2.
 5. HLAVSOVÁ, A., TAMCHYNOVÁ, K., HAVLOVÁ, R. Public Opinion and the Fear of Terrorism: Turkish and US Involvement in the Syrian Conflict. Mediterranean Quarterly: A Journal of Global Issues. 2018, roč. 29, č. 2, s. 27–53.
 6. JIRÁNKOVÁ, M, PROCH, D. The Role of State in the Economy and State Capitalism: the Case of China and India. Medzinárodné vzťahy. 2018, roč. XVI, č. 4, s. 347–375. ISSN 1336-1562.
 7. KREJČÍ, J., MARŠÍKOVÁ, I. Made in China 2025: Dohnat a předehnat. Scientia et Societas. 2018, roč. XIV, č. 3, s. 16–35. ISSN 1801-7118.
 8. STUCHLÍKOVÁ, Z. Roboti ve stárnoucím Japonsku. Geografické rozhledy. 2018, roč. 28, č. 1, s. 30–33.
 9. STUCHLÍKOVÁ, Z., PROCH, D. Nová Hedvábná stezka a integrační projekty Číny. Scientia et Societas. 2018, roč. XIV, č. 3, s. 36–57. eISSN 1801-6057. ISSN 1801-7118.
 10. ŠVEC, J. Spolupráce Číny a Ruska na rozvoji dopravní infrastruktury na ruském Dálném východě. Medzinárodné vzťahy. 2018, roč. XVI, č. 2, s. 183–200. ISSN 1336-1562.

2017:

 1. BEJKOVSKÝ, J., STUCHLÍKOVÁ, Z. Přiznání statusu tržní ekonomiky Číně: možné dopady na český chemický průmysl. Scientia et Societas. 2017, roč. XIII, č. 2, s. 52–63. ISSN 1801-7118.
 2. DE CASTRO, T., VLČKOVÁ, J., HNÁT, P. Trade and investment relations between the Czech Republic and China: The Czech Republic as a gateway to the EU? Society and Economy. 2017, roč. 39, č. 4.
 3. GARLICK, J. A. A „hard Brexit” may lead to closer Sino-UK ties. Global Times. 2017, č. 23.1., s. 1–3.
 4. GARLICK, J. A. Can China’s Belt and Road Initiative Successfully Lead to a New Eurasian Economic Zone? All China Review [online]. 2017, č. April-May, s. 32–35. ISSN 2044-9305.
 5. GARLICK, J. A. China ready to play a leading role at Davos. Global Times. 2017, č. 12.1., s. 1–3.
 6. GARLICK, J. A. China’s emerging Swiss connection. China Daily. 2017, č. 17.1., s. 1.
 7. GARLICK, J. A. Davos sets agenda for 2017, with Xi Jinping at its head. China Daily . 2017, č. 13.1.
 8. GARLICK, J. A. Diplomatic puzzles for China to solve in 2017. Global Times. 2017, č. 3.1., s. 1–3.
 9. GARLICK, J. A. Going global induces economic efficiency. Global Times. 2017, č. 16.3., s. 1–3.
 10. GARLICK, J. A. If You Can’t Beat ‚em, Join ‚em. Shaping India’s Response to China’s ‚Belt and Road‘ Gambit. China Report . 2017, roč. 53, č. 2, s. 143–157. ISSN 0009-4455.
 11. GARLICK, J. A. The grim prospect of Europe without China. Global Times . 2017, č. 15.1., s. 1–2.
 12. GARLICK, J. A. Time for the West to take China’s Belt and Road Initiative seriously. China Daily. 2017, č. 3.3.
 13. GARLICK, J. A. Xi seeks to extend B&R initiative in Finland. Global Times . 2017, č. 4.4., s. 1–2.
 14. HLAVSOVÁ, A. Involved in the Middle East. George W. Bush versus Barack Obama. Central European Journal of International & Security Studies. 2017, roč. 11, č. 2, s. 68–83. eISSN 1805-482X. ISSN 1802-548X.
 15. KREJČÍ, J., AMBLER, M. Průmysl 4.0: národní, firemní a akademické přístupy. Současná Evropa. 2017, roč. 22, č. 2, s. 46–62. ISSN 1804-1280.
 16. PROCH, D. Indie po roce 2014 – změny a reformy premiéra Modiho. In: PAUHOFOVÁ, I. (ed.). Paradigmy zmien v 21. storočí (Externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti). Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017, s. 164–173.
 17. STUCHLÍKOVÁ, Z. Úspěchy a problémy Abenomiky. Scientia et Societas. 2017, roč. XIII, č. 3.
 18. STUCHLÍKOVÁ, Z., BIČ, J. Vybrané trendy v nezaměstnanosti mladých v Evropské unii a Japonsku. Scientia et Societas. 2017, roč. XIII, č. 1, s. 75–90. ISSN 1801-7118.
 19. TAMCHYNOVÁ, K. Securitizing Migration, Europeanizing Czechs? Central European Journal of International & Security Studies. 2017, roč. 11, č. 4, s. 107–132. eISSN 1805-482X. ISSN 1802-548X.

2016:

 1. BEJKOVSKÝ, J. Důležitost státního vlastnictví v čínské ekonomice. Scientia et Societas. 2016, roč. XII, č. 3.
 2. BEJKOVSKÝ, J. Státní kapitalismus v Číně: případ bank. sektoru. Scientia et Societas. 2016, roč. XII, č. 4.
 3. BEJKOVSKÝ, J. Velká čínská ofenzíva. Mladá fronta Dnes. 2016, roč. XXVII, č. 218, s. 9.
 4. BEJKOVSKÝ, J. State Capitalism in China: The Case of the Banking Sector. In: International Academic Research Conference on Small & Medium Enterprises. Danang City-Vietnam, 02.08.2016 – 04.08.2016. Tamil Nadu : J.A. Alpha Business Research and Publishers Pvt. Ltd, 2016, s. 1–12. ISBN 978-1-943579-36-5.
 5. DE CASTRO, T, HNÁT, P. Czech FDI Performance: Between Global Value Chains and Domestic Reforms. In: Foreign Direct Invesment in Central and Eastern Europe. Birmingham: Palgrave Macmillan, 2017, s. 51–75. ISBN 978-3-319-40495-0.
 6. GARLICK, J. A. China’s European outreach takes smart eastern turn. Global Times. 2016, č. 17.6., s. 1–2.
 7. GARLICK, J. A. China’s role in nuclear safety shows it’s responsible player. China Daily. 2016, č. 31.3., s. 1.
 8. GARLICK, J. A. China, EU should join forces to build Eurasian market. Global Times. 2016, č. 17.3., s. 1–3.
 9. GARLICK, J. A. Electoral system faces legitimacy crisis. Global Times. 2016, č. 19.12., s. 1–2. ISSN 2095-2678.
 10. GARLICK, J. A. Europe needs to understand China better. China Daily. 2016, č. 17.6., s. 1.
 11. GARLICK, J. A. G20 China’s chance to lead by example. Global Times. 2016, č. 4.9., s. 1–2. ISSN 2095-2678.
 12. GARLICK, J. A. How to Stop Panicking About the Chinese Economy and Take It for What It Is. All China Review. 2016, č. August-September, s. 22–24. ISSN 2044-9305.
 13. GARLICK, J. A. Innovation is the key for China’s growth and global well-being. The Telegraph. 2016, č. 22. 3.
 14. GARLICK, J. A. Lack of interest hinders understanding China. Global Times. 2016, č. 29.5., s. 1–2.
 15. GARLICK, J. A. Not So Simple. Complexity Theory and the Rise of China. China Report. 2016, roč. 52, č. 4.
 16. GARLICK, J. A. Premier Li’s win-win jet-setting. China Daily. 2016, č. 3.11., s. 1. Dostupné z: http://europe.chinadaily.com.cn/opinion/2016-11/03/content_27265835.htm.
 17. GARLICK, J. A. Producting results at the Hangzhou G20 summit. China Daily . 2016, č. 31.8., s. 1. Dostupné z: http://europe.chinadaily.com.cn/opinion/2016-08/31/content_26654486.htm.
 18. GARLICK, J. A. Sino-EU energy cooperation essential for globally green future. Global Times. 2016, č. 19.4.
 19. GARLICK, J. A. The triple-T conundrum: Trump, trade and the TPP. Global Times. 2016, č. 27.11., s. 1–2.
 20. GARLICK, J. A. Through the Himalayas, a rail route to prosperity. Global Times. 2016, č. 22.11., s. 1–2.
 21. GARLICK, J. A. Why the China doomsayers are getting things wrong. China Daily. 2016, č. 3.2., s. 1.
 22. GARLICK, J. A. With Washington sidelined, Beijing will be key player at APEC 2016. Global Times. 2016, č. 17.11., s. 1–2.
 23. GARLICK, J. A. Xi’s visit to Prague: a new dawn in Sino-Czech relations. China Daily. 2016, č. 28.3., s. 1.
 24. GARLICK, J. A. Why Western pundits want China to fail. Global Times. 2016, č. 26.1., s. 1–2. ISSN 2095-2678.
 25. GARLICK, J. A. Why the China doomsayers are getting things wrong. China Daily. 2016, č. 3.2., s. 1.
 26. GARLICK, J. A. Will Europe wake up to China in 2016? Global Times. 2016, č. 10.1., s. 1–3. ISSN 2095-2678.
 27. HAVLOVÁ, R., TAMCHYNOVÁ, K. The Uncertain Role of the EU Countries in the Syrian Refugee Crisis. Insight Turkey. 2016, roč. 18, č. 2, s. 85–104. ISSN 1302-177X.
 28. STUCHLÍKOVÁ, Z. Macao – strukturální slabiny ekonomiky. Geografické rozhledy. 2016, roč. 26, č. 1, s. 28–29. ISSN 1210-3004.
 29. TAMCHYNOVÁ, K.. Istar Gözaydin: There is no turkish opposition now. Mezinárodní politika [online]. 2016, č. 22. 1., s. 1–6. ISSN 1805-8612.

2015:

 1. BEJKOVSKÝ, J. Čínský automobilový průmysl a zdroje jeho růstu v kontextu světové ekonomiky. Scientia et Societas. 2015, roč. XI, č. 2, s. 51–70. ISSN 1801-7118.
 2. GARLICK, J. A. Beijing’s long-term vision poses challenge to EU’s narrowness. Global Times. 2015, č. 20.10.
 3. GARLICK, J. A. Book Review: The China-Pakistan Axis: Asia’s New Geopolitics by Andrew Small. (Rec.: SMALL, Andrew, The China-Pakistan Axis: Asia’s New Geopolitics by Andrew Small. New York : Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-021075-5.) In: China Report. 2015, roč. 51, č. 4, s. 367–369.
 4. GARLICK, J. A. China’s Trade with Central and Eastern European EU Members: an Analysis of Eurostat Data, 2004-2014. Acta Oeconomica Pragensia. 2015, roč. 23, č. 4, s. 3–22. ISSN 0572-3043.
 5. GARLICK, J. A. Engagement key to building better world. Global Times. 2015, č. 15.11., s. 1–2.
 6. GARLICK, J. A. For China, Central and Eastern Europe, is 16+1 really greater than 17? Global Times. 2015, č. 13.12., s. 1–2.
 7. GARLICK, J. A., Michael Pillsbury. The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower (Rec.: PILLSBURY, Michael, The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpowerl. New York : Henry Holt and Co, 2015. ISBN 978-16-2779-011-6.) In: Asian Affairs [online]. 2015, roč. 46, č. 3, s. 543–544. ISSN 0306-8374. ISSN 1477-1500 (Online).
 8. GARLICK, J. A. Note to Europe: Don’t underestimate China. Global Times. 2015, č. 11.1., s. 1–2.
 9. HAVLOVÁ, R. The European Union and the Crisis in Syria. Současná Evropa. 2015, roč. 20, č. 2, s. 65–93.
 10. STUCHLÍKOVÁ, Z. Nová vlna reforem čínské ekonomiky. Geografické rozhledy. 2015, roč. 25, č. 2, s. 30–31.
 11. STUCHLÍKOVÁ, Z. Čínská ekonomika v roce 2015: hlavní trendy a problémy. Scientia et Societas. 2015, roč. XI, č. 3, s. 37–47.

2014: 

 1. DE CASTRO, T., STUCHLÍKOVÁ, Z. China-V4 Trade Relations – A Czech Perspective. In: MRÁZ, S., BROCKOVÁ, K. (ed.). Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s. 46–60.
 2. DE CASTRO, T., FORMANOVÁ, V. Regionální politika Evropské unie a Číny. Scientia et Societas. 2014, roč. X, č. 2, s. 85–95.
 3. HNÁT, P., STUCHLÍKOVÁ, Z. China-V4 Investment Relations – A Czech Perspectives. In: MRÁZ, S., BROCKOVÁ, K. (ed.). Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s. 61–81.

2013:

 1. DE CASTRO, T. Trade among BRICS countries: Changes towards closer cooperation? Ekonomická revue, 2013, vol. XVI, no. 3, p. 131–147. ISSN 1212-3951.
 2. DE CASTRO, T. Global Production Shifts: Changes in Dynamic Comparative Advantage for BRICS? In: Proceedings from VIII. International Conference on Applied Business Research ICABR 2013. East London – South Africa, 22.04.2013 – 26.04.2013. Brno: Mendel University in Brno, 2013. ISBN 978-0-620-55419-0.
 3. STUCHLÍKOVÁ, Z., ZAPLETAL, P. Stárnutí japonské populace: dopady a perspektivy. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 4, s. 65–80. ISSN 1801-7118.
 4. STUCHLÍKOVÁ, Z., BIČ, J. Japan’s competitiveness: Trends and challenges. Society and Economy, 2013, vol. 35, no. 4, pp. 471–492. ISSN 1588-9726. ISSN 1588-970X.
 5. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japanese Trade Deficit after The Great East Japan Earthquake In 2011. Zovnišnja torgivlja: ekonomika, finansi, pravo, 2013, Vol. 66, No. 1, pp. 11–18. ISSN 1028-7507.
 6. STUCHLÍKOVÁ, Z. Dopady zemětřesení v r. 2011 na japonskou ekonomiku. Acta Oeconomica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 3, s. 51–67. ISSN 0572-3043.
 7. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japonská ekonomika v letech 2000-2008. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 2, s. 62–77.
 8. STUCHLÍKOVÁ, Z., HNÁT, P. Evropská unie a Japonsko: politická ekonomie dohody o volném obchodu. Současná Evropa, 2013, roč. XVIII, č. 3. ISSN 1804-1280.
 9. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japonská ekonomika v letech 2007-2010. Acta Oeconomica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 2, s. 55–68.
 10. ZAPLETAL, P., STUCHLÍKOVÁ, Z., MENG, Q. Zhongguo yu Jiekede maoyi lianxi: bumen fenxi [Sino-Czech Trade Links: A Sectoral Analysis]. Journal of Shandong University of Finance, 2013, no. 4, p. 5–13. Text in Chinese. ISSN 1008-2670.

2012:

 1. DE CASTRO, T. EU-BRIC Trade Assesment: Introversion, Complementarity and RCA. Scientia et Societas, 2012, vol. VIII, no. 3, p. 68–80. ISSN 1801-7118.
 2. DE CASTRO, T. Trade Cooperation Indicators: Development of BRIC Bilateral Trade Flows. International Review of Business Research Papers, 2012, vol. 8, no. 1, p. 211–223. ISSN 1832-9543.
 3. STUCHLÍKOVÁ, Z., HNÁT, P. ASEAN at 45: Assessing results of economic integration of South East Nations. Zovnišnja torgivlja: ekonomika, finansi, pravo, 2012, vol. 65, no. 6, p. 39–44. Ukraine. ISSN 1028-7507.
 4. STUCHLÍKOVÁ, Z., HNÁT, P. Čínský zahraniční obchod a přístup k jeho liberalizaci po světové finanční krizi. Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 3, s. 81–98. ISSN 1801-7118.
 5. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japan´s Lost Decade: On the Development of the Japanese Economy in the 1990s. Medzinárodné vzťahy, 2012, vol. X, no. 4, p. 129–152. ISSN 1336-1562.

2011:

 1. DE CASTRO, T. EU-India TRIPS-plus Agreement: A Real Threat for the Developing World. Contemporary European Studies, 2011, vol. VI, no. 1, p. 23–35. ISSN 1802-4289.
 2. STUCHLÍKOVÁ, Z. Specifika hospodářských cyklů Japonska. Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 3, s. 279–295. ISSN 0013-3035.
 3. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japonská bublina na trzích aktiv a důsledky jejího prasknutí počátkem 90. let 20. století. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 4, s. 91–107. ISSN 1801-7118.
 4. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japonský hospodářský zázrak. K vývoji japonské ekonomiky od 70. let 19. století do konce 80. let 20. století. Dvacáté století, 2011, č. 1, s. 43–69. ISSN 1803-750X.
 
 

Některé starší články (dle roku vydání):

 1. SUCHÁ, T. EU Anti-dumping Measures towards China: A Persisting Dispute. Studia commercialia Bratislavensia, 2010, vol. 3, no. 11, p. 439–451. ISSN 1337-7493.
 2. STUCHLÍKOVÁ, Z. Changing Regionalism in South-East Asia: some theoretical and practical aspects. Acta Oeconomica Pragensia, 2008, roč. 16, č. 2, s. 90–108. ISSN 0572-3043.
 3. STUCHLÍKOVÁ, Z. Změny v úloze státu v japonské ekonomice, 2008, roč. II, č. 23, s. 1–18. ISSN 1802-6591.
 4. ODEHNALOVÁ, J. Specific of Chinese Business Negotation Practices. Revista Amfiteatru Economic, 2008, no. 24, p. 283–296.
 5. STUCHLÍKOVÁ, Z, HNÁT, P. Regionalism as a Part of regional Governance: Europe and South-East Asia. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů, 2007, no. 3. ISSN 1802-6591.
 6. STUCHLÍKOVÁ, Z. Ekonomické vztahy Evropské unie a Japonska. Současná Evropa a Česká republika, 2007, roč. XII, č. 1, s. 135–159.