Vedení CAS

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Pracuje na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze od roku 2004. V současnosti působí jako garantka a přednášející v rámci vedlejší specializace Čínská studia, má na starosti např. i povinný magisterský kurz pro obor Mezinárodní obchod na FMV Regionální trhy v globální perspektivě. V roce 2008 získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci se zaměřeném na zdroje růstu současné japonské ekonomiky. Té se věnovala i v knize z roku 2014 a v rámci habilitačního řízení v roce 2015. Kromě vývoje a specifik čínské a japonské ekonomiky se dlouhodobě věnuje významným globálním trendům, včetně demografického stárnutí, vývoje příjmových nerovností, expanze střední třídy nebo inovacím a technologických změn v globální ekonomice, příp. také problematice zahraničně-obchodní politiky a mezinárodního obchodu obecně. V minulosti působila jako šéfredaktorka odborného časopisu Současná Evropa. Absolvovala výzkumné a studijní pobyty v Japonsku a Číně.

Ředitelkou Centra asijských studií (CAS) je od června 2016.


Výzkumná činnost:

 1. VLČKOVÁ, J., DE CASTRO, T., PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, C., STUCHLÍKOVÁ, Z. Analýza expertní studii proveditelnosti založení Královéhradeckého inovačního centra. Smluvní výzkum, 2022.
 2. VLČKOVÁ, J., DE CASTRO, T., PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, C., SANKOT, O., STUCHLÍKOVÁ, Z. Analýza realizace exportní strategie ČR 2012-2020. Projekt MPO, Praha. 2021.
 3. GARLICK J. A. a kol. Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky. Reg. č. 19-01809S. Grantová agentura ČR. 2019-2021.
 4. KOLEKTIV. Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. Reg. č. TL02000451. Technologická agentura ČR, 2019-2020.
 5. KOLEKTIV (Ekonomická univerzita v Bratislavě, Univerzity of Lodz, University of West Hungary, Chinese Academy of Social Sciences). Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment. Č.  21310124. Visegrad Standard Grant Project. 2013-2014.
 6. CIHELKOVÁ, E. a kol. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. MSM6138439909, 2007-2013. Výzkumný záměr FMV. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky.
 7. CIHELKOVÁ, E. a kol. Multilteralismus a regionalismus: základy nového světového obchodního řádu? GA ČR 402/07/0253, 2007-2009.
 8. CIHELKOVÁ, E. a kol. Nový regionalismus: teorie a případová studie (EU). GA ČR 402/04/0219, 2003-2005.
 9. CIHELKOVÁ, E. a kol. Euroatlantický prostor 2000. Grantový projekt GA ČR č. 402/02/1272, 2002-2003.
 10. CIHELKOVÁ, E. a kol. Perspektivy ekonom. vztahů EU se středomořskými partnery. MZV ČR, č. RB 9/9/00, 2001.

Výzkumné granty VŠE v Praze:

 1. STUCHLÍKOVÁ, Z. a kol. Čtvrtá průmyslová revoluce ve vybraných asijských zemích. IGA VŠE, č. F2/26/2017. 2017-2018.
 2. ZEMANOVÁ a kol. Ekonomická diplomacie malých států. FMV, VŠE v Praze. 2013-2015.
 3. HNÁT, P., STUCHLÍKOVÁ, Z., VYMĚTAL, P. Komparace modelů regionální governance: Evropa a Asie. Projekt v rámci interního grantu Centra evropských studií, VŠE v Praze. GRACES, 2007.
 4. KOLEKTIV. Proměny světové ekonomiky – teorie a realita. Grantový vědecký projekt FMV, VŠE v Praze, 2005.
 5. HNÁT, P., STUCHLÍKOVÁ, Z., BIČ, J. Subregionalismus v rámci EU. IGA VŠE v Praze, 8/2005, 2005–2006.
 6. PÁNKOVÁ, V. a kol. Alternativní metody mezinárodní ek. komparace. Projekt CES, VŠE v Praze. GRACES, 2005.
 7. Mezinárodní ekonomie. Grantový vědecký projekt Fakulty mezinárodních vztahů, VŠE v Praze, 2004.
 8. NOVOTNÁ, Z. Komparace společné obchodní politiky Evropské unie a obchodní politiky Japonska. Projekt v rámci interního grantu Centra evropských studií, VŠE v Praze. SPACES, 2004.
 9. Lehmannová, Z. a kol. Vybrané aspekty vztahů Evropské unie k oblasti Středního východu. Projekt v rámci interního grantu Centra evropských studií, VŠE v Praze. GRACES, 2003.

 Ostatní granty a projekty:

 1. STUCHLÍKOVÁ, Z., BEJKOVSKÝ, J.: Přiznání statusu tržní ekonomiky Číně: možné dopady na český chemický průmysl. Specifický výzkum, projekt pro Svaz chemického průmyslu České republiky, 2016.
 2. KOLEKTIV. Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů.Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků Magistrátu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), 2014-2015.
 3. Podpora doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze, 2012-2014.
 4. KOLEKTIV (CES, VŠE v Praze). Jsme v EU, buďme v obraze II: Bariéry konkurenceschopnosti. Program podpory výuky evropské integrace „EU do škol“. Projekt Úřadu vlády ČR, 2008.
 5. KOLEKTIV (CES, VŠE v Praze). Jsme v EU, buďme v obraze. Program podpory výuky evropské integrace „EU do škol“. Projekt Úřadu vlády ČR, 2006.
 6. NĚMCOVÁ, I. a kol. Případová studie ve světové ekonomice. Grantový projekt FRVŠ, 2006.

Publikační činnost (od r. 2004):


 1. VLČKOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, Z. Patents, exports and technological specialization at the state level in Germany. AUC Geographica [online]. 2021, roč. 56, č. 2, s. 131–143. eISSN 2336-1980. ISSN 0300-5402. DOI: 10.14712/23361980.2021.7.
 2. VLČKOVÁ, J., DE CASTRO, T., PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, C., SANKOT, O., STUCHLÍKOVÁ, Z. Analýza realizace exportní strategie ČR 2012-2020. Praha : Katedra mezinárodních ekonomických vztahů VŠE v Praze, 2021. 78 s.
 3. STUCHLÍKOVÁ, Z., PROCH, D., KRUPKA, L., BIČ, J. Role zón volného obchodu v čínské iniciativě Nové hedvábné stezky: podpora regionální ekonomické integrace? Medzinárodné vzťahy. 2021, roč. XIX, č. 1, s. 5–30. ISSN 1336-1562.
 4. HNÁT, P., JIRÁNKOVÁ, M., STUCHLÍKOVÁ, Z., VLČKOVÁ, J., ANTAL, J., BIČ, J., ČAJKA, R., DE CASTRO, T., KŘENKOVÁ, E., OLŠANOVÁ, K., PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, C., SANKOT, O. Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. Výzkumná zpráva za druhý rok řešení. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2020. 212 s.
 5. HNÁT, P., JIRÁNKOVÁ, M., STUCHLÍKOVÁ, Z., VLČKOVÁ, J., ANTAL, J., BIČ, J., ČAJKA, R., DE CASTRO, T., KŘENKOVÁ, E., OLŠANOVÁ, K., PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, C., SANKOT, O. Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. Výzkumná zpráva za první rok řešení. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2019. 159 s.
 6. STUCHLÍKOVÁ, Z., ANTAL, J., ČAJKA, R. Inovační potenciál a specifika Rakouska a Izraele: Implikace pro Česko. Současná Evropa. 2019, roč. 24, č. 2, s. 19–39. ISSN 1804-1280.
 7. STUCHLÍKOVÁ, Z. Expanze střední třídy v Indonésii. Geografické rozhledy. 2019, roč. 28, č. 4, s. 30–33.
 8. STUCHLÍKOVÁ, Z., PROCH, D. Chytrá města v Indii na pozadí Módího reforem. Geografické rozhledy. 2019, roč. 28, č. 4, s. 26–29.
 9. STUCHLÍKOVÁ, Z. VŠE o… rychlém stárnutí Japonska i nástupu robotů. Hospodářské noviny. 2019, roč. LXIII, č. 27, s. 7. ISSN 0862-9587.
 10. STUCHLÍKOVÁ, Z. Roboti ve stárnoucím Japonsku. Geografické rozhledy. 2018, roč. 28, č. 1, s. 30–33.
 11. STUCHLÍKOVÁ, Z., PROCH, D. Nová Hedvábná stezka a integrační projekty Číny. Scientia et Societas. 2018, roč. XIV, č. 3, s. 36–57. eISSN 1801-6057. ISSN 1801-7118.
 12. STUCHLÍKOVÁ, Z. Úspěchy a problémy Abenomiky. Scientia et Societas, 2017, roč. XIII, č. 3, s. 131–151.
 13. BEJKOVSKÝ, J., STUCHLÍKOVÁ, Z. Přiznání statusu tržní ekonomiky Číně: možné dopady na český chemický průmysl. Scientia et Societas . 2017, roč. XIII, č. 2, s. 52–63. ISSN 1801-7118.
 14. STUCHLÍKOVÁ, Z., BIČ, J. Vybrané trendy v nezaměstnanosti mladých v Evropské unii a Japonsku. Scientia et Societas. 2017, roč. XIII, č. 1, s. 75–90. ISSN 1801-7118.
 15. STUCHLÍKOVÁ, Z. Macao – strukturální slabiny ekonomiky. Geografické rozhledy. 2016, roč. 26, č. 1, s. 28–29.
 16. STUCHLÍKOVÁ, Z. Nová vlna reforem čínské ekonomiky.Geografické rozhledy. 2015, roč. 25, č. 2, s. 30–31.
 17. STUCHLÍKOVÁ, Z. Čínská ekonomika v roce 2015: hlavní trendy a problémy. Scientia et Societas. 2015, č. 3.
 18. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japonská ekonomika ve 21. století. Trendy a problémy. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014. 288 s. ISBN 978-80-245-2030-8.
 19. DE CASTRO, T. – STUCHLÍKOVÁ, Z. China-V4 Trade Relations – A Czech Perspective. In: MRÁZ, S. – BROCKOVÁ, K. (ed.).Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment. Bratislava, 12.03.2014 – 14.03.2014. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s. 46–60. ISBN 978-80-225-3894-7.
 20. HNÁT, P. – STUCHLÍKOVÁ, Z. China-V4 Investment Relations – A Czech Perspectives. In: MRÁZ, S. – BROCKOVÁ, K. (ed.).Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment. Bratislava, 12.03.2014 – 14.03.2014. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s. 61–81. ISBN 978-80-225-3894-7.
 21. CIHELKOVÁ, E. – HNÁT, P. – ŠTĚRBOVÁ, L. – ZADRAŽILOVÁ, D. aj. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. vyd. Praha: Professional Publishing, 2014. 729 s. ISBN 978-80-7431-134-5.
 22. STUCHLÍKOVÁ, Z. – ZAPLETAL, P. Stárnutí japonské populace: dopady a perspektivy.Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 4, s. 65–80. ISSN 1801-7118.
 23. BIČ, J. – STUCHLÍKOVÁ, Z. Japan’s Competitiveness: Trends and Challenges. Society and Economy, 2013, roč. 35, č. 4, s. 471–492. ISSN 1588-9726. ISSN 1588-970X (Online).
 24. HNÁT, P. – STUCHLÍKOVÁ, Z. Evropská unie a Japonsko: politická ekonomie dohody o volném obchodu. Současná Evropa, 2013, roč. XVIII, č. 3, s. 75–95. ISSN 1804-1280.
 25. STUCHLÍKOVÁ, Z. Dopady zemětřesení v roce 2011 na japonskou ekonomiku. Acta Oeconomica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 3, s. 51–67. ISSN 0572-3043.
 26. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japanese Trade Deficit after the Great East Japan Earthquake in 2011. Zovnišnja torgivlja: ekonomika, finansi, pravo, 2013, roč. 66, č. 1, s. 11–18. ISSN 1028-7507.
 27. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japonská ekonomika v letech 2000-2008. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 2, s. 62–77.
 28. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japonská ekonomika v letech 2007-2010. Acta Oeconomica Pragensia, 2013, č. 2, s. 55–68.
 29. ZAPLETAL, P. – STUCHLÍKOVÁ, Z. – MENG, Q. Zhongguo yu Jiekede maoyi lianxi: bumen fenxi. Journal of Shandong University of Finance, 2013, č. 4, s. 5–13. ISSN 1008-2670.
 30. STUCHLÍKOVÁ, Z. – HNÁT, P. Čínský zahraniční obchod a přístup k jeho liberalizaci po světové finanční krizi.Scientia et Societas, 2012, roč. VIII, č. 3, s. 81–98. ISSN 1801-7118.
 31. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japan´s Lost Decade: On the Development of the Japanese Economy in the 1990s.Medzinárodné vzťahy, 2012, roč. X, č. 4, s. 129–152. ISSN 1336-1562.
 32. STUCHLÍKOVÁ, Z. – HNÁT, P. ASEAN at 45: Assessing results of economic integration of Southeast Asian nations. Zovnišnja torgivlja: ekonomika, finansi, pravo, roč. 65, č. 4, ISSN: 1028-7507. Dostupné na: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uazt/ index.html.
 33. STUCHLÍKOVÁ, Z. Bilaterální a regionální obchodní dohody Japonska. NĚMEČKOVÁ, T.Vzestup asijských zemí v mezinárodním obchodu. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 175–187. 237 s.
 34. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japonská bublina na trzích aktiv a důsledky jejího prasknutí počátkem 90. let 20. století.Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 4, s. 91–107. ISSN 1801-7118.
 35. STUCHLÍKOVÁ, Z. Japonský hospodářský zázrak. K vývoji japonské ekonomiky od 70. let 19. století do konce 80. let 20. století. Dvacáté století, 2011, č. 1, s. 43–69. ISSN 1803-750X.
 36. STUCHLÍKOVÁ, Z. Recese z pohledu hlavních teorií hos. cyklů. Scientia et Societas, 2011, roč. VII, č. 1, s. 85–102.
 37. STUCHLÍKOVÁ, Z. Specifika hospodářských cyklů Japonska. Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 3, s. 279–295. ISSN 0013-3035.
 38. CIHELKOVÁ, E. Regionalismus a multilateralismus. Základy nového světového obchodního řádu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 373 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-196-3.
 39. NĚMCOVÁ, I. aj. Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-020-1.
 40. STUCHLÍKOVÁ, Z. Multilateralism and new regionalism: changing Japans approach in the global context. NIEMIEC, W. – BENCZES, I. (eds.). The Economic Dimensions of Global and Regional Governance.Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009, s. 88–111. ISBN 978-83-7611-414-9.
 41. STUCHLÍKOVÁ, Z. Světová ekonomika jako sociálně ekonomický systém, procesy jeho formování, rozvoje a diferenciace. CIHELKOVÁ, E. aj. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje.Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1–31. 273 s. ISBN 978-80-7400-155-0.
 42. ŽAMBERSKÝ, P. – STUCHLÍKOVÁ, Z. Mezinárodní mobilita zboží, služeb a výrobních faktorů. CIHELKOVÁ, E. aj. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje.Praha: C.H.Beck, 2009, s. 87–122. 273 s.
 43. CIHELKOVÁ, E. – HNÁT, P. – KRČ, J. – NEUMANN, P. – STUCHLÍKOVÁ, Z. – JUSKO, R. Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu.[Výzkumná zpráva]. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1418-5.
 44. STEINMETZOVÁ, D. – STUCHLÍKOVÁ, Z. – HNÁT, P. Rozvojové země a současný stav jednání ve WTO. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů, 2008, roč. II, č. 21, s. 1–21. ISSN 1802-6591.
 45. STUCHLÍKOVÁ, Z. Changing Regionalism in South-East Asia: some theoretical and practical aspects. Acta Oeconomica Pragensia, 2008, roč. 16, č. 2, s. 90–108. ISSN 0572-3043.
 46. STUCHLÍKOVÁ, Z. Specifika ekonomických systémů členských států Evropské unie. In: STEINMETZOVÁ, D. a kol. Bariéry konkurenceschopnosti.Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2008, s. 50–66. 162 s.
 47. STUCHLÍKOVÁ, Z. Změny v úloze státu v japonské ekonomice. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů, 2008, roč. II, č. 23, s. 1–18.
 48. STUCHLÍKOVÁ, Z.Ekonomický model EU: Jaké má specifické rysy. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2008. 55 s., s. 25-32. ISBN 978-80-245-1443-7. STEINMETZOVÁ, D. – STUCHLÍKOVÁ, Z. – HNÁT, P. (eds.). Jsme v EU, buďme v obraze 2: Bariéry konkurenceschopnosti.
 49. STUCHLÍKOVÁ, Z.Japonská ekonomika: faktory vývoje a hospodářské cykly. Doktorská disertační práce. Praha: Katedra světové ekonomiky VŠE v Praze, 2008. 189 s.
 50. STUCHLÍKOVÁ, Z. – HNÁT, P. Regionalism as a Part of regional Governance: Europe and South-East Asia. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů, 2007, č. 3, s. 1–20. ISSN 1802-6591.
 51. STUCHLÍKOVÁ, Z. Ekonomické vztahy Evropské unie a Japonska. Současná Evropa a Česká republika, 2007, roč. XII, č. 1, s. 135–159. ISSN 1211-4073.
 52. STUCHLÍKOVÁ, Z. Smluvní základ vnějších ekonomických vztahů ČR s nečlenskými zeměmi EU po zahájení předvstupního procesu a jeho změna na počátku přistoupení ČR k EU. CIHELKOVÁ, E. aj. Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie).Praha: C.H.Beck, 2007, s. 269–322. ISBN 978-80-7179-808-8.
 53. BIČ, J. – HNÁT, P. – HORKÝ, O. – JOKLOVÁ, K. – NĚMCOVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, T. – STEINMETZOVÁ, D. – STUCHLÍKOVÁ, Z. Případové studie pro výuku mezinárodních ekonomických vztahů [CD-ROM].Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. 38 s.
 54. HNÁT, P. – STUCHLÍKOVÁ, Z. – BIČ, J. Subregionalismus v rámci Evropské unie.Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. 89 s. ISBN 50-245-1084-7.
 55. STEINMETZOVÁ, D. – STUCHLÍKOVÁ, Z. – HNÁT, P.(ed.). Jsme v EU, buďme v obraze. Praha: VŠE, 2006. 127 s. ISBN 80-239-8024-6. Pracovní sešit s učebními texty.
 56. STUCHLÍKOVÁ, Z. Subregionalismus v Evropské unii: příklad Společenství národů (Commonwealth of Nations). Současná Evropa a Česká republika, 2006, roč. XI, č. 2, s. 165–182. ISSN 1211-4073.
 57. STUCHLÍKOVÁ, Z. Zbožové toky České republiky v předvstupním období a na počátku přistoupení k Evropské unii. Současná Evropa a Česká republika, 2006, roč. XI, č. 2, s. 40–66. ISSN 1211-4073.
 58. STUCHLÍKOVÁ, Z. Dopady vstupu do Evropské unie na zahraniční obchod České republiky – rok poté. Současná Evropa a Česká republika, 2005, roč. X, č. 2, s. 177–210. ISSN 1211-4073.
 59. STUCHLÍKOVÁ, Z. Subregionalismus v Evropské unii: příklad Hospodářské unie Beneluxu. Současná Evropa a Česká republika, 2005, roč. X, č. 2, s. 127–152. ISSN 1211-4073.
 60. STUCHLÍKOVÁ, Z. Vybrané zahraničně obchodní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie. CIHELKOVÁ, E. a kol. (ed.). Nový regionalismus ve světě a v Evropě.Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2005, s. 69–89.
 61. STUCHLÍKOVÁ, Z. Vývoj a současnost světové ekonomiky. KOLEKTIV. Proměny světové ekonomiky – teorie a realita.Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2005, s. 45–87. ISBN 80-245-0942-3.
 62. NOVOTNÁ, Z. Proces slaďování mezinárodně právních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z jejího členství v EU. Současná Evropa a Česká republika, 2004, roč. IX, č. 2, s. 150–166. ISSN 1211-4073.
 63. NOVOTNÁ, Z. Ropa jako rizikový faktor pro vztahy EU a zemí Středního východu. Současná Evropa a Česká republika, 2004, roč. IX, č. 1, s. 291–331. ISSN 1211-4073.

 

Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže:

 1. Shandong University of Finance and Economics (SDUFE), Jinan, Shandong Province, Čína (výuka), květen 2018.
 2. Sophia University, Tokio, Japonsko (výzkumný pobyt), květen-červen 2014.
 3. Shanghai Universtity of International Business and Economics (SUIBE), Šanghaj, Čína (výzkum), říjen-listopad 2013.
 4. Hitotsubashi University, Tokio, Japonsko (výzkum), září 2012.
 5. Shandong University of Finance and Economics (SDUFE), Jinan, Shandong Province, Čína (výuka), květen 2012.
 6. University of Kent, Great Britain (program “SPACES“, CES, VŠE v Praze), červenec 2004.