2017-18: Čtvrtá průmyslová revoluce ve vybraných asijských zemích

IGA VŠE, č. F2/26/2017: Čtvrtá průmyslová revoluce ve vybraných asijských zemích

Projekt je zaměřen na zhodnocení stavu, průběhu a možných dopadů tzv. čtvrté průmyslové revoluce (technologické revoluce nebo také Průmyslu 4.0) ve vybraných asijských zemích, s důrazem na jihovýchodní a východní Asii, příp. další asijské regiony a země. Projekt je interdisciplinární, nahlíží na téma z pohledu různých disciplín a odvětví národní i globální ekonomiky. Řešitelský tým se skládá z akademických pracovníků KSE (navrhovatel doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.), zahrnuje doktorské studenty KSE a studenty magisterského oboru Mezinárodní obchod na FMV. Jsou zahrnuti studenti nebo absolventi vedlejší specializace Čínská studia a studenti, kteří se dlouhodobě věnují studiu asijských ekonomik.