2022-2024: Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě

GAČR projektČínský regionalizační normativní vliv v Asii a Evropě“

Registrační číslo: 22-12355S

Doba řešení: 1. ledna 2022 – 31. prosince 2024

Řešitel: doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

Cílem projektu je prozkoumat čínské pokusy o generování regionalizačního normativního vlivu v pěti regionech Asie a Evropy, které jsou ústředním bodem iniciativy Belt and Road: střední a východní Evropa (CEE), střední Asie, Střední východ, jižní Asie a jihovýchodní Asie.

Abstrakt: Tento projekt si klade za cíl využít koncept normativní moci k analýze čínské regionalizace zahraniční politiky pod záštitou iniciativy Belt and Road Initiative (BRI), konkrétně v pěti regionech Asie a Evropy: střední a východní Evropa (CEE), střední Asie, Střední východ, jižní Asie a jihovýchodní Asie. Pokusy o utváření vztahů s ostatními státy mají podobu zavedení regionálních platforem pro spolupráci. Účelem těchto platforem regionální spolupráce je podpořit formování „komunity praktik“ prostřednictvím uznávání a nového vyjednávání postupů zavedených Čínou. Je však pravděpodobné, že míra, do jaké jsou postupy a normy zavedené Čínou přijímány regionálními aktéry, se bude v jednotlivých regionech lišit, což vyžaduje srovnávací analýzu k vynesení podobností a rozdílů.