Profil CAS

Centrum asijských studií (CAS) je výzkumným, řešitelským a koordinačním pracovištěm Fakulty mezinárodních vztahů (FMV). CAS se zaměřuje na interdisciplinární komparativní výzkum společensko-ekonomických jevů, procesů a institucí v zemích Asie (s důrazem na Asii východní a jihovýchodní), a to jak v regionálním, tak i globálním kontextu. CAS je také informačním a poradenským pracovištěm, usiluje mj. o popularizaci asijských témat.

Centrum asijských studií bylo založeno na základě rozhodnutí Akademického senátu FMV ze dne 27. 9. 2012. Svou činnost zahájilo v lednu 2013 a prvním ředitelem se stal významný český japanolog, pan  doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

Od května 2016 je ředitelkou CAS doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., která se specializuje ve výuce a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů zejména na aktuální problémy čínské a japonské ekonomiky a vybrané globální makro-trendy. Mj. garantuje vedlejší specializaci Čínská studia na FMV.

 

Priority rozvoje CAS (od května 2016):

  • Rozšíření publikační činnosti – publikování odborných komentářů a studií k aktuálním tématům dotýkajícím se Asie, vztahům České republiky k asijským zemím nebo studií s širším dopadem (na webu CAS, v odborných časopisech apod.).
  • Organizace odborných akcí (expertní přednášky, semináře a workshopy, konference) k aktuálním tématům i dlouhodobě významným tématům, která se dotýkají asijských zemí.
  • Organizace doprovodných akcí kulturního a společenské rázu (cestovatelské besedy, výstavy fotografií, filmové večery, diskuse se zajímavými osobnostmi, spisovateli z Asie apod.).
  • Organizace vlastních letních škol na FMV/VŠE pro studenty z Asie.
  • Rozvoj spolupráce s praxí (přednášky, workshopy nebo odborné studie pro firmy a instituce mimo Vysokou školu ekonomickou v Praze).
  • Větší zapojení studentů FMV do činnosti CAS.