Obchodní komora při Česko-korejské společnosti

V říjnu 2016 podepsal děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, pan doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum) s Obchodní komorou při Česko-korejské společnosti s cílem rozvíjet vzájemnou spolupráci obou institucí a přispět i k podpoře kulturní a vzdělávací spolupráce České republiky a Korejské republiky.

Za Fakultu mezinárodních vztahů převzala podepsané Memorandum doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. (ředitelka Centra asijských studií). Ze strany Obchodní komory při Česko-korejské společnosti Memorandum podepsali pan Mgr. Lukáš Mikeska (prezident Obchodní komory) a paní Mgr. Jana Hajzlerová (viceprezidentka Obchodní komory).

 

Obchodní komora při Česko-korejské společnosti nabízí studentům FMV např. zajímavé odborné stáže, společně chtějí obě strany spolupracovat také při přípravě odborných akcí, seminářů a v dalších oblastech společného zájmu.

Obchodní komora při Česko-korejské společnosti sdružuje české a korejské společnosti a instituce a podporuje svými aktivitami obchodní a hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Korejskou republikou. Komora byla založena u příležitosti návštěvy korejské prezidentky Pak Kun-hje v České republice a oslav 25. výročí navázání diplomatických styků obou zemí v roce 2015. Podrobněji viz ZDE.

Představitelé Obchodní komory při Česko-korejské společnosti (pan Lukáš Mikeska a paní Jana Hajzlerová) a Centra asijských studií (Zuzana Stuchlíková) při podpisu Memoranda: