Učitelé zapojení v CAS

Ing. Tereza De Castro, Ph.D.

Je odbornou asistentkou na Katedře světové ekonomiky, Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Specializuje se na mezinárodní obchod, světovou ekonomiku a rozvojová studia. Z teritoriálního hlediska se soustředí zejména na rozvíjející se trhy (BRICS, atd.) a země Blízkého východu a Severní Afriky (MENA). Ve svém výzkumu se zabývá analýzou obchodních vztahů, problematikou globálních hodnotových řetězců a rostoucí střední třídou ve výše uvedených regionech. Má zkušenosti ze studijních a výzkumných pobytů v USA, Hong Kongu, Číně (Pekingu), Německu a z řady mezinárodních ekonomických konferencí. Je zakládajícím členkou Centra asijských studií.

 

Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

Vyučuje předmět Čína v mezinárodní politice a diplomacii ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde od roku 2015 přednáší jak českým studentům, tak studentům z výměnných programů. Vyučoval mj. dva roky na univerzitách v Číně a pět let na vysokých školách v Jižní Koreji. V České republice učil také na Masarykově univerzitě v Brně, má zkušenosti z Velké Británie i Itálie. Doktorskou práci na téma Scénáře vzestupu Číny obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2014. V současné době zkoumá vztahy mezi Čínou a Evropou, zájmy Číny v Jihočínském moři a teorie o vzestupu Číny na mezinárodní scéně.

 

Mgr. Jakub Otčenášek, Ph.D.

Od roku 2009 pracuje na Katedře anglického jazyka na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, kde vyučuje čínštinu a vede kurz Úvod do čínských dějin a kultury. V září 2019 obhájil disertační práci v oboru Religionistika, nazvanou „Time and Bureaucracy in the Cosmologies of Early Tianshidao (2nd–5th century)“, na Katedře sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FFUK). V roce 2011 získal na FFUK i titul magistra sinologie a religionistiky. V rámci studijních pobytů žil jeden rok v ČLR a jeden rok na Taiwanu. Dlouhodobě se zabývá dějinami čínských náboženství, kultury a myšlení.

 

 

Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulty mezinárodních vztahů (FMV), Vysoké školy ekonomické v Praze. V anglickém jazyce vyučuje předměty Asie v mezinárodních vztazích a Globální jih v mezinárodních vztazích, v českém jazyce pak Politické problémy rozvojových zemí.  V únoru 2018 obhájil disertační práci Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů a výzkumu slabých a zhroucených států, především v Asii a Africe, se věnuje i nadále.

 

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Pracuje na Katedře světové ekonomiky na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze od roku 2004. V současnosti působí jako garantka a přednášející v rámci vedlejší specializace Čínská studia, má na starosti např. i povinný magisterský kurz na FMV Regionální trhy v globální perspektivě. V roce 2008 získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci se zaměřeném na zdroje růstu současné japonské ekonomiky. Té se věnovala i v knize z roku 2014 a v rámci habilitačního řízení v roce 2015. Kromě čínské a japonské ekonomiky se dlouhodobě zabývá také problematikou zahraničně-obchodní politiky a nového regionalismu. Ředitelkou Centra asijských studií (CAS) je od června 2016.

 

Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

Pracuje na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací (KOPKK) na FMV od roku 2009. Je garantkou kurzů zaměřených na problematiku obchodování s Číňany, z nichž předmět Obchod a podnikání v Číně je povinným předmětem v rámci vedlejší specializace Čínská studia. V roce 2010, po svém návratu z dvouletého pobytu v Číně, získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci na téma mezinárodního managementu zaměřenou na čínské obchodní jednání, na kulturní rozdíly mezi Čechy a Číňany, které mohou způsobovat nedorozumění v rámci mezinárodního obchodního jednání. Své zkušenosti v oboru měla ihned možnost prohloubit dále v rámci české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji, kde pracovala v českém pavilonu. Kromě čínské problematiky se dlouhodobě zabývá mezinárodním managementem, interkulturní komunikací, komunikačními a manažerskými dovednostmi, obchodním jednáním. Je jedním ze zakládajících členů CAS. V současnosti je na rodičovské dovolené.

 

Externí kolegové:

 

Ing. Aneta Hlavsová, BA, Ph.D.

Absolvovala doktorské studium na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka a dlouhodobě se zabývá problematikou americké zahraniční politiky a státy Blízkého východu. Vystudovala bakaláře na Empire State College a potom pokračovala v inženýrském studiu na programu International Diplomatic Studies na VŠE v Praze. V rámci svého postgraduálního studia věnala čas také výuce (Velmoci v mezinárodních vztazích a Etnické konflikty) a svou dizertační práci zaměřila na zahraniční politiku Baracka Obamy. V rámci interního grantu IGA pod vedením paní dr. Havlové publikovala několik článků, které spojovalo téma demokratizace zemí Blízkého východu.

 

 

Bývalí spolupracovníci:

 

Ing. Jan Bejkovský, Ph.D.
Ing. PhDr. Radka Havlová, Ph.D.
Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Ing. Petr Zapletal