Učitelé zapojení v CAS

Ing. Teraz De Castro, Ph.D.

Ing. Teraz De Castro, Ph.D.

Je odbornou asistentkou na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů (dříve Katedra světové ekonomiky), Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Specializuje se na mezinárodní obchod, světovou ekonomiku a rozvojová studia. Z teritoriálního hlediska se soustředí zejména na rozvíjející se trhy (BRICS, atd.) a země Blízkého východu a Severní Afriky (MENA). Ve svém výzkumu se zabývá analýzou obchodních vztahů, problematikou globálních hodnotových řetězců a rostoucí střední třídou ve výše uvedených regionech. Má zkušenosti ze studijních a výzkumných pobytů v USA, Hong Kongu, Číně (Pekingu), Německu a z řady mezinárodních ekonomických konferencí. Je zakládající členkou Centra asijských studií.

doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

Jeremy Garlick je ředitelem Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, výzkumného centra Fakulty mezinárodních vztahů. V květnu 2021 byl jmenován docentem pro obor „Mezinárodní politické vztahy“. Specializuje se na čínské mezinárodní vztahy a teorie mezinárodních vztahů. Publikoval impaktované články na nejrůznější témata, včetně čínské ekonomické diplomacie ve střední a východní Evropě a čínské regionalizace zahraniční politiky v jižní Asii, střední Asii a na Středním východě. Jeho kniha The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe byla v roce 2019 vydána společností Routledge. Působil také na univerzitách v Číně a v Jižní Koreji. V České republice učil také na Masarykově univerzitě v Brně, má zkušenosti z Velké Británie i Itálie. Doktorskou práci na téma Scénáře vzestupu Číny obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2014.

Kyoko Ichikawa, Ph.D.

Kyoko Ichikawa, Ph.D.

Kyoko Ichikawa je hostující členkou na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů od září 2021. V roce 2017 obhájila dizertační práci na téma Empirická analýza nesouladu ve vzdělávání a zaměstnávání absolventek univerzit – prostřednictvím srovnání Japonska a Nizozemska. Má za sebou dlouhou kariéru ekonomky pro Úřad vlády Japonska, v sekci která má na starosti genderové otázky, kde se zaměřovala na ženskou práci a klesající porodnost. Její výzkum se zaměřuje na ekonomiku vzdělávání, ekonomiku práce a aplikovanou mikroekonomii.

Mgr. Jakub Otčenášek, Ph.D.

Mgr. Jakub Otčenášek, Ph.D.

Od roku 2009 pracuje na Katedře anglického jazyka na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, kde vyučuje čínštinu a v angličtině vede kurzy Úvod do historie a kultury Číny, Historie a kultura Číny a Konfuciánství a moderní Čína. V září 2019 obhájil disertační práci v oboru Religionistika, nazvanou „Time and Bureaucracy in the Cosmologies of Early Tianshidao (2nd–5th century)“, na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FFUK). V roce 2011 získal na FFUK i titul magistra sinologie a religionistiky. V rámci studijních pobytů žil jeden rok v ČLR a jeden rok na Taiwanu. Dlouhodobě se zabývá dějinami čínských náboženství, kultury a myšlení. Je spolupořadatelem Sametového posvícení, které propoujuje studenty, umělce, neziskové organizace a jejich klienty.

 

Ing. Dominik Proch

Ing. Dominik Proch

Absolvoval obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze s vedlejší specializací Čínská studia (je i držitelem Certifikátu Asijská studia pro nejlepší studenty specializace). Zájem o asijský region se projevuje ve studijních, pracovních i volnočasových aktivitách. Působil v evropsko-asijském obchodním prostředí a dále se snaží rozvinout své znalosti jakožto student doktorského studia na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů. Dlouhodobě se věnuje zejména pozici Číny a Indie ve světové ekonomice, jejich ekonomickému vývoji a změnám v současném uspořádání mezinárodních ekonomických vazeb.

Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D.

Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodních studií a diplomacie, Fakulty mezinárodních vztahů (FMV), Vysoké školy ekonomické v Praze. V únoru 2018 obhájil disertační práci Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů a problematice rozvojového světa, především Asii a Africe, se věnuje i nadále. V anglickém jazyce vyučuje předměty Asie v mezinárodních vztazích a Globální jih v mezinárodních vztazích, v českém jazyce pak Politické problémy rozvojových zemí. Od roku 2020 je členem Akademického senátu FMV a od roku 2021 zastupuje FMV v Agentuře Rady vysokých škol, v jejímž rámci se také angažuje v Komisi pro vzdělávací činnost.

 

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Pracuje na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze od roku 2004. V současnosti působí jako garantka a přednášející v rámci vedlejší specializace Čínská studia, má na starosti např. i povinný magisterský kurz na FMV Regionální trhy v globální perspektivě. V roce 2008 získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci se zaměřeném na zdroje růstu současné japonské ekonomiky. Té se věnovala i v knize z roku 2014 a v rámci habilitačního řízení v roce 2015. Kromě vývoje a specifik čínské a japonské ekonomiky se dlouhodobě věnuje významným globálním trendům, včetně demografického stárnutí, vývoje příjmových nerovností, expanze střední třídy nebo inovacím a technologických změn v globální ekonomice, příp. problematice zahraničně-obchodní politiky a mezinárodního obchodu obecně. V minulosti působila jako šéfredaktorka odborného časopisu Současná Evropa. Absolvovala výzkumné a studijní pobyty v Japonsku a Číně.

 

Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

Pracuje na FMV od roku 2009, nyní na Katedře mezinárodního podnikání (KMP). Je garantkou kurzů zaměřených na problematiku obchodování s Číňany, z nichž předmět Obchod a podnikání v Číně je povinným předmětem v rámci vedlejší specializace Čínská studia. V roce 2010, po svém návratu z dvouletého pobytu v Číně, získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci na téma mezinárodního managementu zaměřenou na čínské obchodní jednání, na kulturní rozdíly mezi Čechy a Číňany, které mohou způsobovat nedorozumění v rámci mezinárodního obchodního jednání. Své zkušenosti v oboru měla ihned možnost prohloubit dále v rámci české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji, kde pracovala v českém pavilonu. Kromě čínské problematiky se dlouhodobě zabývá mezinárodním managementem, interkulturní komunikací, komunikačními a manažerskými dovednostmi, obchodním jednáním, a to i jako lektor v praxi a certifikovaný kouč. Je jedním ze zakládajících členů CAS. Působí ve výuce pro zahraniční studenty na VŠE v Praze i  v zahraničí jako výzkumník a hostující profesor (Irsko, VB, Čína, USA, Rusko, Rakousko). Garantuje a učí povinný předmět v rámci českého i anglického bakalářského studijního programu: Mezinárodní obchodní jednání a protokol (2IB101/2IB102). V rámci svého výzkumu zaměřeného na social taxonomy se zaměřuje přímo na HRM a vnímání práce na dálku.

 

Externí kolegové:

 

Ing. Aneta Hlavsová, BA, Ph.D.

Absolvovala doktorské studium na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka a dlouhodobě se zabývá problematikou americké zahraniční politiky a státy Blízkého východu. Vystudovala bakaláře na Empire State College a potom pokračovala v inženýrském studiu na programu International Diplomatic Studies na VŠE v Praze. V rámci svého postgraduálního studia věnala čas také výuce (Velmoci v mezinárodních vztazích a Etnické konflikty) a svou dizertační práci zaměřila na zahraniční politiku Baracka Obamy. V rámci interního grantu IGA pod vedením paní dr. Havlové publikovala několik článků, které spojovalo téma demokratizace zemí Blízkého východu.

 

 

Bývalí spolupracovníci:

 

Ing. Jan Bejkovský, Ph.D.
Ing. PhDr. Radka Havlová, Ph.D.
Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Ing. Petr Zapletal