Ostatní

  1. VLČKOVÁ, J.; DE CASTRO, T.; PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, C.; SANKOT, O.; STUCHLÍKOVÁ, Z. Analýza realizace exportní strategie ČR 2012-2020. Praha : Katedra mezinárodních ekonomických vztahů VŠE v Praze, 2021. 78 s.
  2. STUCHLÍKOVÁ, Z. VŠE o… rychlém stárnutí Japonska i nástupu robotů. Hospodářské noviny [online]. 2019, roč. LXIII, č. 27, s. 7. ISSN 0862-9587. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66467330-vse-o-rychlem-starnuti-japonska-i-nastupu-robotu..
  3. KREJČÍ, J. Trend in Bilateral Trade between China and Visegrad Group during the Belt and Road Initiative Period. In: KRNÁČOVÁ, Paulína (ed.). 19th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment: Proceedings [online]. Prague, 24.05.2019. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2019, s. 162–172. eISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113. Dostupné z: https://ceeconference.vse.cz/proceedings/2019/Prispevky/1-ceecbe-2019-proceedings.pdf.
  4. KREJČÍ, J. Labour Shortage: Underlying Driver of Industry 4.0 in Czechia? In: QUAERE 2018 roč. VIII [online]. Hradec Králové, 27.06.2018 – 29.06.2018. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s. 415–422. ISBN 978-80-87952-26-9. Dostupné z: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2018.pdf.
  5. KREJČÍ, J. Perception of Industry 4.0 on the Internet. In: Proceedings of the IRES. 141st International Conference. Shanghai, 29.09.2018 – 30.09.2018. Bhubaneswar : R. K. Printers, 2018, s. 28–31. ISBN 978-93-88350-04-4.