Studenti

Bc. Tereza Bártová

Bc. Tereza Bártová

Studuje na FMV magisterský program Mezinárodní obchod. Na fakultě působí ve studentském PR týmu, díky kterému ji můžete slyšet jako jednu z moderátorek podcastu FMV odposlech. Na bakalářském stupni studia měla možnost vyjet na výměnný pobyt na univerzitu v Singapuru, do města často trefně přezdívaného „Asijská křižovatka“. Na ní přišla do kontaktu s nejrůznějšími asijskými národy a uvědomila si tak, ke kterému ji to táhne nejsilněji – k Indii. Zajímá se proto aktivně o její politické a ekonomické směřování, stejně jako o bohatou kulturu a základy jazyka.

Bc. Ludmila Horáková

Bc. Ludmila Horáková

Na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE studuje magisterský obor Mezinárodní obchod a absolvovala vedlejší specializaci Rozvojová studia. V rámci studia mj. absolvovala výměnný studijní pobyt v Paříži, reprezentovala fakultu jako řečník na konferenci Retail Summit či se zapojila jako mentor do fakultního Studentského mentoringu. Při studiu pracuje na Oddělení zahraničních styků VŠE, kde se podílí zejm. na zajišťování studentských zahraničních výměnných pobytů a jejich propagaci v rámci univerzity, ale i na dalších činnostech spojených s internacionalizací VŠE. Mezi její oblasti zájmu patří problematika rozvojových zemí, rozvojová ekonomie a související ekonomické proudy. V rámci Asie pak především rozvojové subregiony jižní a jihovýchodní Asie či přítomnost Číny v rozvojových regionech světa, zvláště v Africe.

Bc. Jan Zvoníček

Bc. Jan Zvoníček

Studuje magisterský program Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE a absolvoval vedlejší specializaci Retail Business. Mezi jeho záliby patří cizí jazyky. Domluví se bez problému anglicky, francouzsky a italsky. V rámci studia měl možnost vyjet třikrát na studijní pobyt – do Francie, Kanady a Thajska. Je členem FRACu – francouzského klubu a zúčastnil Studentského i Alumni mentoringu jako mentee. Zajímá o region Asie, a to hlavně o Čínu a Severní Koreu. Mimoto se od střední školy učí čínsky, se kterou pokračoval i během studia na VŠE. Nyní se také učí thajsky. Měl možnost vycestovat třikrát do regionu Asie. Dvakrát navštívil Čínu. Zúčastnil se letního jazykového a poznávacího kempu v Pekingu a také měl jedinečnou možnost bydlet v čínské rodině v přímořském městě Xiamen a podívat se pod pokličku fungování čínské rodiny. Nyní se nachází na výměnném pobytu v Bangkoku, kde studuje na Thammasat University. Díky této příležitosti bude mít možnost objevit celý region jihovýchodní Asie. Nejvíce ho zajímají retail aspekty asijských zemí, problémy novodobé Číny a také historie a aktuální situace v Severní Koreji. Rád také čte asijskou literaturu, zvláště tu čínskou a jeho oblíbeným autorem je Jü Chua.

 

 

Dříve s námi spolupracovali:

Ing. Jan Švec, Ph.D.

Je absolventem doktorského studia na Katedře mezinárodních studií a diplomacie (dříve Katedře politologie) na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Na téže fakultě absolvoval bakalářské obory Politologie a Diplomacie, magisterský obor Politologie a vedlejší specializaci Čínská studia. Zajímá se o Čínu a země post-sovětského regionu. Absolvoval semestrální studijní stáže na univerzitách ve Vladivostoku, Pekingu a Chang-čou. Studuje čínštinu, ze které získal certifikát HSK 5. Ve svém výzkumu se zaměřuje na využívání moderních informačních a komunikačních technologií jako nástroje k posilování autoritářství.

Ing. Eliška Hronová

Eliška v roce 2023 vystudovala Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů, VŠE. Během studia se aktivně zapojovala do PR a marketingových aktivit fakulty, účastnila se Studentského mentoringu jako mentee a následně také jako mentorka. V Centru asijských studií připravovala písemné rozhovory se studenty a absolventy FMV, kteří během studia navštívili asijské země, vypomáhala s organizací konferencí a sociálními sítěmi.

 

Ing. Kristýna Kučerová (Tamchynová)

Je doktorandkou na Katedře mezinárodních studií a diplomacie (dříve Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka) na FMV a Manažerkou podpory výzkumu v Ústavu mezinárodních vztahů. Dlouhodobě se věnuje především tématům souvisejícím s migrací ze zemí MENA a také Turecku. Právě na istanbulské Sabanci University strávila semestr na magisterském studiu a do Turecka se pravidelně vrací. Je mj. členkou interního grantu dr. Havlové, zaměřeného na oblast MENA, a autorkou a spoluautorkou několika článků týkajících se migrace či Turecka.

Ing. Xueying Guan

V CAS působila jako pomocná vědecká síla v letech 2019-2021. Na Vysoké škole ekonomické vystudovala magisterský obor Hospodářská politika (na Národohospodářské fakultě) a vedlejší specializaci Čínská studia (na FMV). Během studia se podílela např. i na organizaci Čínského investičního fóra. Pravidelně překládá a tlumočí, zejména čínštinu a češtinu. Při studiu pracovala ve společnosti Preciosa, kde se specializovala na asijskou oblast a pomáhala s marketingem se zaměřením na čínskou klientelu. Zvláštní pozornost věnovala vlivu Číny ve světě a vztahy mezi Českou republikou a Čínou.

Ing. Gabriel Hasík

Absolvoval VŠE v magisterském oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, s vedlejší specializací Čínská studia. Ve stejném hlavním oboru pokračoval v postgraduálním studiu. Ve svém výzkumu se zabýval Čínou, především její střední třídou, o které také napsal svou diplomovou práci. Zaměřoval se na ekonomické a politické chování, potenciál a budoucnost čínské střední třídy ve světle probíhajících ekonomických či politických změn. Čínu několikrát navštívil díky rodinné firmě a měl tak možnost se spolupodílet na hledání dodavatelů, dojednávaní kontraktů či následné kontrole u výrobce. Mimo CAS byl také zakladatelem a vedoucím členem studentského klubu Czech China Club, který organizoval workshopy či besedy s Čínskou tématikou.

Ing. Aneta Hlavsová, BA, Ph.D.

Absolvovala doktorské studium na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka a dlouhodobě se zabývá problematikou americké zahraniční politiky a státy Blízkého východu. Vystudovala bakaláře na Empire State College a potom pokračovala v inženýrském studiu na výběrovém programu International Diplomatic Studies na VŠE v Praze. V rámci svého postgraduálního studia věnala čas také výuce (Velmoci v mezinárodních vztazích a Etnické konflikty) a svou dizertační práci zaměřila na zahraniční politiku Baracka Obamy. V rámci interního grantu IGA pod vedením paní dr. Havlové publikovala několik článků, které spojovalo téma demokratizace zemí Blízkého východu.

Bc. Eliška Hrtoňová

Studovala obor Mezinárodní obchod na FMV VŠE a vedlejší specializace Čínská studia. Zabývala se obchodními vztahy ČR s Čínou a českými exporty do tohoto teritoria, a také financováním zahraničního obchodu. Dokončila bakalářské studium v oborech Kulturní studia Číny a Hospodářská politika na Masarykově univerzitě v Brně. Během bakalářského studia vyjela na studijní pobyt do Šanghaje, kde absolvovala stáž na českém konzulátu a získala certifikát HSK 5.

Ing. Jan Krejčí

Na Fakultě mezinárodních vztahů vystudoval bakalářský obor Diplomacie a magisterský obor Evropská integrace. Absolvoval také vedlejší specializaci Čínská studia, kde získal mj. i Certifikát Asijská studia. Rok a půl žil v Číně, kde získal nejvyšší certifikát z čínského jazyka HSK 6 (viz také článek o jeho studiu čínštiny ZDE). Zajímají ho témata jako robotizace, Průmysl 4.0, Big data, mobilní technologie a jejich ekonomické a politické dopady.

Ing. Hana Kubíková

V CAS působila jako pomocná vědecká síla v letech 2019-21. Vystudovala magisterský programu Podnikání a právo na FMV a vedlejší specializaci Čínská studia FMV VŠE. Z asijské tématiky se zajímá především o Čínu, Hong Kong, Singapur a Turecko. Zúčastnila se letní školy JUFE v čínském Nanchangu se zaměřením na čínskou kulturu a ekonomiku. V rámci studia na německé vyšší odborné škole nasbírala cenné zkušenosti nejen v Německu, ale i na třech odborných praxích v zahraničí (Velká Británie, Španělsko a Francie).

Bc. Pavlína Mladá

V CAS působila jako pomocná vědecká síla v letech 2019-20. Je studentkou magisterského oboru Mezinárodní studia a diplomacie na FMV VŠE v Praze a také studovala obor Indologie (se specializací na hindštinu) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zajímá se o rozvojové země a asijské jazyky, působila v mezinárodní studentské organizaci Oikos, na FMV VŠE se účastnila mj. konference na IIM v Kalkatě a rozvojového projektu na ostrově Mousuni. Vedle Asie se rovněž věnovala studiu specifik a problémů Latinské Ameriky.

Ing. Hana Podlesná

Studovala magisterský obor Mezinárodní obchod na FMV VŠE a doplňkový tréninkový program Honors Academia na FPH VŠE. Během studia se zapojila do dalších aktivit na fakultě, účastnila se Studentského mentoringu, výměnného pobytu a letní jazykové školy v Německu. Hana byla také členkou Studentského spolku obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK), v jehož činnosti se podílela zejména na přípravě business soutěže pro středoškoláky High School Business Challenge. Absolvovala stáž na pražské centrále Czech Trade, pracuje pro společnost Henkel. Zajímá ji zejména obchodní a ekonomická spolupráce mezi Čínou a zeměmi EU.

Pamir Sahill, Ph.D.

Byl doktorandem na Katedře mezinárodních studií a diplomacie (dříve Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka), FMV, VŠE v Praze. Jeho disertační práce se soustřeďila na diskuse o budování afghánského státu po r. 2001. Pamir v r. 2013 obdržel magisterský titul z Anglo-americké univerzity v Praze. Bakalářské studium absolvoval v oboru Politické vědy a sociologie na Paňdžábské univerzitě v Lahore. Mimo akademický výzkum Pamir pracoval od r. 2006 jako publicista pro politiku a bezpečnost pro oblast jihozápadní Asie a Středního východu. Mezi jazyky, které ovládá, patří angličtina, paštština, darí, hindština/urdština, hindko a paňdžábština.

Ing. Eliška Šibrová

V CAS působila jako pomocná vědecká síla v letech 2019-20. Bakalářský titul získala na Fakultě ekonomické v Plzni, magisterský obor Mezinárodní obchod absolvovala na FMV. V rámci studia absolvovala studijní i pracovní stáž v zahraničí a spolupracovala na prestižním česko-americkém projektu. Z asijského regionu se aktivně zajímá především o Japonsko, Čínu a další východoasijské země. Zvláštní pozornost věnuje problematice Tibetu a Ujgurské autonomní oblasti. Kromě sbíraní zkušeností v CAS nastupovala i za tým DHC Plzeň v házenkářské extralize žen. Necelé dva roky působila jako stážistka marketingového oddělení ve společnosti BOHEMIA SEKT.

Bc. Matyáš Havel

Bc. Andrea Mudrová

Ing. My Hanh Nguyen