Studenti

Bc. Eliška Hronová

Studuje magisterský obor Mezinárodní obchod na FMV VŠE. Zajímá se o PR a marketing a aktivně se zapojuje do aktivit, které se týkají FMV – je členkou fakultního studentského PR týmu a účastnila se jako mentee Studentského i Alumni mentoringu. Zároveň pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, na Zelené lince pro export. V rámci Asie se Eliška zajímá o Čínu, především o ekonomický vývoj Číny a systém sociálního kreditu. Baví ji také zjišťovat studium kulturních a marketingových specifik asijských zemí.

 

Bc. Xueying Guan

V CAS působí jako pomocná vědecká síla od r. 2019. Na Vysoké škole ekonomické studuje magisterský obor Hospodářská politika (na Národohospodářské fakultě) a vedlejší specializaci Čínská studia (na FMV). Během studia se podílela např. i na organizaci Čínského investičního fóra. Pravidelně překládá a tlumočí, zejména čínštinu a češtinu. Při studiu pracuje ve společnosti Preciosa, kde se specializuje na asijskou oblast a pomáhá s marketingem se zaměřením na čínskou klientelu. Zvláštní pozornost věnuje vlivu Číny ve světě a vztahy mezi Českou republikou a Čínou.

 

Ing. Gabriel Hasík

Je absolventem VŠE v magisterském oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, s vedlejší specializací Čínská studia. Nyní ve stejném oboru pokračuje v postgraduálním studiu. Ve svém výzkumu se zabývá Čínou, především její střední třídou, o které také napsal svou diplomovou práci. Zaměřuje se na ekonomické a politické chování, potenciál a budoucnost čínské střední třídy ve světle probíhajících ekonomických či politických změn. Čínu několikrát navštívil díky rodinné firmě a měl tak možnost se spolupodílet na hledání dodavatelů, dojednávaní kontraktů či následné kontrole u výrobce. Mimo CAS je také zakladatelem a vedoucím členem studentského klubu Czech China Club, který organizuje workshopy či besedy s Čínskou tématikou.

 

Ing. Jan Krejčí

Na Fakultě mezinárodních vztahů vystudoval bakalářský obor Diplomacie a magisterský obor Evropská integrace. Absolvoval také vedlejší specializaci Čínská studia a je držitelem stejnojmenného certifikátu. Celkem rok a půl žil v Číně, kde získal nejvyšší certifikát z čínského jazyka HSK 6 (viz také článek o jeho studiu čínštiny ZDE). Znalost čínštiny využívá ve svém osobním i pracovním životě a plánuje ji uplatnit i ve své disertační práci na téma čínských investic v Evropě. Zajímají ho témata jako robotizace, Průmysl 4.0, Big data, mobilní technologie a jejich ekonomické a politické dopady.

 

Bc. Hana Kubíková

Je studentkou magisterského programu Podnikání a právo na FMV a vedlejší specializace Čínská studia FMV VŠE. Z asijské tématiky se zajímá především o Čínu, Hong Kong, Singapur a Turecko. Zúčastnila se letní školy JUFE v čínském Nanchangu se zaměřením na čínskou kulturu a ekonomiku. V rámci studia na německé vyšší odborné škole nasbírala cenné zkušenosti nejen v Německu, ale i na třech odborných praxích v zahraničí (Velká Británie, Španělsko a Francie). Již několik let učí děti i dospělé angličtinu a němčinu.

 

Ing. Dominik Proch

Absolvoval obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze s vedlejší specializací Čínská studia (je i držitelem Certifikátu Asijská studia pro nejlepší studenty specializace). Zájem o asijský region se projevuje ve studijních, pracovních i volnočasových aktivitách. V současné době působí v evropsko-asijském obchodním prostředí a dále se snaží rozvinout své znalosti jakožto student doktorského studia. Dlouhodobě se věnuje zejména pozici Číny a Indie ve světové ekonomice, jejich ekonomickému vývoji a změnám v současném uspořádání mezinárodních ekonomických vazeb.

 

 Pamir Sahill

Je doktorandem ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na FMV. Jeho disertační práce se soustřeďuje na diskuse o budování afghánského státu po r. 2001. Pamir v r. 2013 obdržel magisterský titul z Anglo-americké univerzity v Praze. Bakalářské studium absolvoval v oboru Politické vědy a sociologie na Paňdžábské univerzitě v Lahore. Jeho současné výzkumné zájmy zahrnují teoretický a empirický průzkum představ a diskusí o mezinárodní bezpečnosti, terorismu, militantní části politického islámu, post-konfliktním budování státu, developmentalismu, státu, mobilitě a migraci, suverenitě a směru identity-hranice-řád. Geograficky se zaměřuje na politiku a bezpečnost Afghánistánu, Indie, Pákistánu, Sýrie a dalších zemí Blízkého východu. Mimo akademický výzkum Pamir pracuje od r. 2006 jako publicista pro politiku a bezpečnost pro oblast jihozápadní Asie a Středního východu. Mezi jazyky, které ovládá, patří angličtina, paštština, darí, hindština/urdština, hindko a paňdžábština.

 

Ing. Jan Švec

Je doktorandem na katedře politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Na téže fakultě absolvoval bakalářské obory Politologie a Diplomacie, magisterský obor Politologie a vedlejší specializaci Čínská studia. Zajímá se o Čínu a země post-sovětského regionu. Absolvoval semestrální studijní stáže na univerzitách ve Vladivostoku, Pekingu a Chang-čou. Studuje čínštinu, ze které získal certifikát HSK 5. Ve svém výzkumu se zaměřuje na využívání moderních informačních a komunikačních technologií jako nástroje k posilování autoritářství.

 

Ing. Kristýna Kučerová (Tamchynová)

Je doktorandkou Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka na FMV (SMS JM) a Manažerkou podpory výzkumu v Ústavu mezinárodních vztahů. Dlouhodobě se věnuje především tématům souvisejícím s migrací ze zemí MENA a také Turecku. Právě na istanbulské Sabanci University strávila semestr na magisterském studiu a do Turecka se pravidelně vrací. Je mj. členkou interního grantu dr. Havlové, zaměřeného na oblast MENA, a autorkou a spoluautorkou několika článků týkajících se migrace či Turecka.

 

 

Dříve s námi spolupracovali:

 

Ing. Aneta Hlavsová, BA, Ph.D.

Absolvovala doktorské studium na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka a dlouhodobě se zabývá problematikou americké zahraniční politiky a státy Blízkého východu. Vystudovala bakaláře na Empire State College a potom pokračovala v inženýrském studiu na výběrovém programu International Diplomatic Studies na VŠE v Praze. V rámci svého postgraduálního studia věnala čas také výuce (Velmoci v mezinárodních vztazích a Etnické konflikty) a svou dizertační práci zaměřila na zahraniční politiku Baracka Obamy. V rámci interního grantu IGA pod vedením paní dr. Havlové publikovala několik článků, které spojovalo téma demokratizace zemí Blízkého východu.

 

Bc. Pavlína Mladá

V CAS působila jako pomocná vědecká síla v letech 2019-20. Je studentkou magisterského oboru Mezinárodní studia a diplomacie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze a také studuje obor Indologie (se specializací na hindštinu) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zajímá se o rozvojové země a asijské jazyky. V souvislosti s její vášní pro udržitelný rozvoj se díky mezinárodní studentské organizaci Oikos a FMV VŠE účastnila konference na IIM v Kalkatě a rozvojového projektu na ostrově Mousuni. Vedle Asie se rovněž věnuje studiu specifik a problémů Latinské Ameriky.

 

Ing. Eliška Šibrová

V CAS působila jako pomocná vědecká síla v letech 2019-20. Bakalářský titul získala na Fakultě ekonomické v Plzni, magisterský obor Mezinárodní obchod absolvovala na FMV. V rámci studia absolvovala studijní i pracovní stáž v zahraničí a spolupracovala na prestižním česko-americkém projektu. Z asijského regionu se aktivně zajímá především o Japonsko, Čínu a další východoasijské země. Zvláštní pozornost věnuje problematice Tibetu a Ujgurské autonomní oblasti. Kromě sbíraní zkušeností v CAS nastupovala i za tým DHC Plzeň v házenkářské extralize žen. Necelé dva roky působila jako stážistka marketingového oddělení ve společnosti BOHEMIA SEKT.

 

 

Bc. Matyáš Havel

Bc. Andrea Mudrová

Ing. My Hanh Nguyen