Přehled

JMÉNO  ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
Zuzana Stuchlíková Čína, Japonsko (makroekonomický vývoj a problémy); regionalismus v Asii; mezinárodní ekonomické vztahy stuchliz@vse.cz
Tereza De Castro Čína a další rozvíjející se trhy, Blízký východ a severní Afrika; globální hodnotové řetězce, rozvoj střední třídy v Asii tereza.castro@vse.cz
Jeremy Alan Garlick Čína; vztahy Číny a Evropy, Čína v mezinárodních vztazích; Belt One Road (BRI) jeremy.garlick@vse.cz
Jakub Otčenášek Čína; dějiny čínského náboženství, kultury a myšlení; čínština jakub.otcenasek@vse.cz
Pavel Přikryl Asie v mezinárodních (politických) vztazích pavel.prikryl@vse.cz
Jitka Volfová Čína; obchodní jednání s Číňany, mezinárodní management, interkulturní komunikace. jitka.volfova@vse.cz

 

Pomocné vědecké síly a doktorandi zapojení v CAS:

 
Gabriel Hasík Čína, čínská střední třída a trh práce xhasg03@vse.cz0
Eliška Hronová Čína, kulturní a marketingová specifika asijských zemí hroe03@vse.cz
Eliška Hrtoňová
Čína, východní Asie hrte00@vse.cz
Kristýna Kučerová (Tamchynová) Turecko,  Blízký východ kristyna.tamchynova@vse.cz
Hana Podlesná Obchodní a ekonomická spolupráce mezi Čínou a zeměmi EU podh01@vse.cz
Dominik Proch Čína, Indie, makroekonomický vývoj v Číně a Indii xprod25@vse.cz
Pamir Sahill Blízký východ, Indie, mezinárodní bezpečnost, terorismus, migrace pamir.halimzai@vse.cz
Jan Švec Čína, Střední Asie, autoritářské režimy a  moderní informační a komunikační technologie xsvej38@vse.cz 

Naši bývalí kolegové:

Xueying Guan Radka Havlová
Matyáš Havel  Jan Sýkora (ředitel)
Hana Kubíková Petr Zapletal
Pavlína Mladá Jan Krejčí
Andrea Mudrová Eliška Bursová
My Hanh Nguyen Jan Bejkovský
Eliška Šibrová