O Certifikátu

Od dubna 2013 mají nejlepší studenti vedlejší specializace Čínská studia (vypisované Katedrou světové ekonomiky na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE) možnost získat Certifikát Asijská studia.

Certifikát prokazuje hlubší zájem studentů o studium asijských zemí, a to jak z hlediska jejich ekonomiky, kultury, historie i dalších aspektů. Pro získání Certifikátu musí student splnit dvě základní podmínky a dvě z nabídky volitelných podmínek (dle vyhlášky z r. 2013 – viz níže):

 • Základní podmínky:
  a) Student musí absolvovat v rámci svého studia vedlejší specializaci Čínská studia, a to se známkou „výborně“ ze státní závěrečné zkoušky.
  b) U žádného z předmětů Čínských studií nesmí být student hodnocen hůře než stupněm „velmi dobře“.
 • Volitelné podmínky pro získání Certifikátu:
  a) Student vypracuje diplomovou práci s asijskou tematikou; práce musí být obhájena se stupněm „výborně“.
  b) Student musí úspěšně absolvovat 9 ECTS kreditů v rámci volitelných předmětů s asijskou tematikou.
  c) Student musí absolvovat v rámci svého studia odbornou stáž v asijské společnosti působící v České republice, EU nebo v Asii nebo v asijské či jiné firmě působící naopak v Asii.
  d) Student musí v rámci svého studia absolvovat semestrální výměnný pobytu nebo výjezd v rámci programu Freemover na asijské univerzitě.

Podrobněji viz aktuálně platnou vyhlášku „Podmínky pro získání Certifikátu „Asijská studia“ na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.