O Certifikátu

Od dubna 2013 mají nejlepší studenti vedlejší specializace Čínská studia (vypisované Katedrou mezinárodních ekonomických vztahů na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE) možnost získat Certifikát Asijská studia.

Certifikát prokazuje hlubší zájem studentů o studium asijských zemí, a to jak z hlediska jejich ekonomiky, kultury, historie i dalších aspektů. Pro získání Certifikátu musí student splnit dvě základní podmínky a dvě z nabídky volitelných podmínek (dle vyhlášky z r. 2013 – viz níže):

 • Základní podmínky:
  a) Student musí absolvovat v rámci svého studia vedlejší specializaci Čínská studia, a to se známkou „výborně“ ze státní závěrečné zkoušky.
  b) U žádného z předmětů Čínských studií nesmí být student hodnocen hůře než stupněm „velmi dobře“.
 • Volitelné podmínky pro získání Certifikátu:
  a) Student vypracuje diplomovou práci s asijskou tematikou; práce musí být obhájena se stupněm „výborně“.
  b) Student musí úspěšně absolvovat 9 ECTS kreditů v rámci volitelných předmětů s asijskou tematikou.
  c) Student musí absolvovat v rámci svého studia odbornou stáž v asijské společnosti působící v České republice, EU nebo v Asii nebo v asijské či jiné firmě působící naopak v Asii.
  d) Student musí v rámci svého studia absolvovat semestrální výměnný pobytu nebo výjezd v rámci programu Freemover na asijské univerzitě.

Podrobněji viz aktuálně platnou vyhlášku „Podmínky pro získání Certifikátu „Asijská studia“ na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.