Studenti Čínských studií na stážích na velvyslanectví ČR a SR v Pekingu

Studenti vedlejší specializace Čínská studia i studenti jiných oborů na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) VŠE v Praze vyjíždějí stále častěji na zajímavé odborné stáže, a to i v Číně. Zapojují se tak např. do práce Velvyslanectví České republiky nebo Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu. V rámci vedlejší specializace Čínská studia mají možnost volby 6 kreditů z nabídky několika předmětů, mezi nimiž jsou stáže zahrnuté.

Fakulta mezinárodních vztahů považuje praktické zkušenosti studentů s prací v mezinárodním prostředí za zásadní součást vzdělání a velkou konkurenční výhodu svých absolventů. Z toho důvodu jsou odborné praxe součástí magisterských studijních programů FMV, i bakalářských. K systému stáží na FMV podrobněji viz ZDE.