8. 12. 2016: Vietnamský večer

8. prosince 2016 se na VŠE uskutečnil třetí z Asijských večerů Centra asijských studií, který byl tentokrát věnován Vietnamu. Na večeru vystoupil opět novinář a cestoval Tomáš Stingl, Angela Collins (Anh Thu Pham), bývalá studentka FMV a ředitelka doučovatelského centra Olymp, a nakonec vietnamistka Mária Strašáková, která působí na Katedře asijských studií Metropolitní univerzity Praha. Hosté tak měli možnost dozvědět se o jedné z nejvíce dynamicky se rozvíjejících zemí jihovýchodní Asie z nejrůznějších pohledů.

Pan Tomáš Stingl, který se podílí na přípravě samotných večerů, již tradičně představil své cestovatelské zážitky. Věnoval se nejprve jednomu z charakteristických rysů Vietnamu, kterým je jeho hustá a rušná doprava. Ta se může evropskýma očima jevit jako lehce zmatená, místy nebezpečná až bizarní. Pan Stingl procestoval na motocyklu Vietnam a podělil se o svoje zážitky z vietnamských silnic. Na motorce se podíval například i do odlehlejších horských regionů ve vnitrozemí na severozápadě země. Zde člověk může zažít dech beroucí vrcholky Tonkinských alp, působivá terasová políčka v oblasti Sa Pa či vodopády Ban gioc, které patří podle pana Stingla k nejkrásnějším místům ve Vietnamu. Dojem na něho udělali i samotní Vietnamci, a to svojí houževnatostí a pracovitostí, která se promítá i do současného rozvoje celé země.

Angela Collins (An Thu Pham) představila vietnamskou společnost a kulturu z mnohem osobnější perspektivy. Během svého vystoupení popsala, jak vypadá tradiční vietnamská rodina a jaké role náleží jejím členům. Vlivem konfuciánské tradice je hlavou rodiny muž, který musí rodinu zajistit především finančně. Úlohou manželky je zase bezproblémový chod celé domácnosti. Děti by měly své rodiče respektovat, pomáhat jim a měly by být schopny se o ně postarat v budoucnu. Dále je ve vietnamské společnosti kladen velký důraz na vzdělání, které má právě zajistit lepší budoucnost. V průběhu historie se samozřejmě podoba vietnamské rodiny lišila a moderní rodina může být v mnoha ohledech jiná než ta „tradiční“, ovšem některé hodnoty a role jsou společné většině Vietnamců, nezávisle na tom, zda žijí ve Vietnamu nebo mimo něj.

Třetím hostem byla Mgr. Mária Strašáková, Ph.D., která působí na Katedře asijských studií Metropolitní univerzity Praha a také na Univerzitě Palackého v Olomouci a zabývá se především historií a literaturou Vietnamu ve 20. století či bezpečností v asijsko-pacifickém regionu. Ve své prezentaci se zaměřila na jeden z problémů, který v současné době komplikuje mezinárodní vztahy v regionu jihovýchodní Asie. Je jím územní spor o řadu ostrovů v Jihočínském moři, především kvůli jeho významu týkajícího se těžby ropy a zemního plynu, rybolovu či strategického umístění na jedné z nejfrekventovanějších námořních stezek. V konfliktu stojí především státy ASEAN (mj. i Vietnam), které prosazují svoje nároky na některé ostrovy na základě mezinárodního námořního práva, proti Číně, argumentující svými historickými nároky. Jelikož místní politici nechtějí vzájemnými možnými ústupky riskovat ztrátu tváře, křehká situace v regionu a vztahy mezi Vietnamem a Čínou tak zůstávají dále napjaté.

Na závěr večera měli návštěvníci možnost ochutnat i tradiční vietnamské občerstvení (závitky i dezert z černých fazolí), které připravil Trần Công Thành, či zhlédnout výstavu fotografií z Vietnamu, které na akci zapůjčilo Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v Praze.

Vietnamský večer tak zakončil první sérii Asijských večerů v zimním semestru 2016/2017, o něž je evidentně velký zájem. Na Vietnamský večer dorazilo už více jak 110 studentů i zájemců mimo VŠE.

 

Autor textu: Matyáš Havel, Centrum asijských studií.

Fotografie: Duc To Minh, Grafická a multimediální laboratoř, VŠE v Praze.