28.10.2017: Třetí China-CEE Economic Forum v čínském Jinanu

28. října 2017 proběhl v čínském Jinanu (v provincii Shandong) už 3. ročník „China-CEE Economic Forum“, které Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) pořádá spolu s Shandong University of Finance and Economics (SDUFE) a tentokrát i s podporou Shandong Economic Theory and Policy Research Center. Za FMV se konference zúčastnili doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. (vedoucí Katedry světové ekonomiky), Ing. Jakub Jedlinský a Ing. Lukáš Krupka (doktorandi FMV) a Ing. Gabriel Hasík (doktorand FMV i kolega z Centra asijských studií). Organizačně akci zajišťovalo Centrum asijských studií. Čínskou stranu reprezentovalo několik profesorů SDUFE, zejména s příspěvky zaměřenými na odvětvovou strukturu ekonomiky, měnící se konkurenceschopnost čínských i středoevropských exportů s ohledem na spolupráci v rámci iniciativy Nové Hedvábné Cesty (One Belt, One Road) nebo aktuální témata spojená s tzv. Průmyslem 4.0. Tematicky tak konference navázala na 2. ročník, který pořádala naopak FMV v Praze.

FMV se SDUFE (která patří i mezi partnerské školy VŠE) rozvíjejí spolupráci od roku 2009. Zahrnuje pravidelné výměny studentů i mobilitu učitelů, která byla v roce 2015 dále posílena. Každý semestr tak vyjíždějí dva učitelé FMV vyučovat intenzivní kurzy na SDUFE a naopak učitelé z této čínské univerzity směřují na FMV. Společné workshopy a konference jsou pořádány na základě dohody o spolupráci ve výzkumu uzavřené v r. 2014.

SDUFE vznikla v r. 2011 sloučením dvou univerzit: Shandong Economic University (založená v r. 1952, jako jedna z prvních ekonomických vysokých škol v provincii) a Shandong University of Finance (1986). V současnosti nabízí SDUFE 62 studijních programů, v nichž studuje 33 tis. studentů. Vedle standardních ekonomických programů se zde vyučuje i právo nebo pedagogika.

Jinan je hlavním městem Shandongu, který patří mezi populačně největší a nejvyspělejší provincie čínského východu. Počet obyvatel Shandongu dosahuje téměř 100 mil. a na jeho území se nachází i významný námořní přístav Qingdao nebo Konfuciovo rodiště v Qufu.