29. 3. 2019: Přednáška O. Wágnera v Čínských studiích

Ve vedlejší specializaci Čínská studia na Fakultě mezinárodních vztahů, kterou garantuje Katedra světové ekonomiky, vystoupil 29. března 2019 pan Ondřej Wágner, MIA. V rámci své přednášky a vystoupení diskutoval se studenty specializace mj. o posilující roli Komunistické strany ČLR a dopadech, které to má na zdejší politiku, vzdělávací systém či ekonomiku.

Pan Wágner je III. tajemníkem Politického úseku na Velvyslanectví České republiky v Pekingu. V minulosti absolvoval např. Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze a Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Čínská studia s Velvyslanectví ČR v Pekingu dlouhodobě spolupracují, mj. v rámci programu odborných stáží určených pro studenty Fakulty mezinárodních vztahů.

 

Autorka fotografií: Z. Stuchlíková