Blesková foto-soutěž pro studenty VŠE: „Krajinou Japonska“

Centrum asijských studií (CAS) vyhlašuje bleskovou foto-soutěž pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. Zapojte se a přihlašte své fotografie z Japonska. Můžete získat zajímavé knižní i jiné ceny!
Vítěze vyhlásíme na chystaném Japonském večeru, který proběhne již v březnu 2019!

 

 

Pravidla a podmínky soutěže:

 1. Pořadatel soutěže: Centrum asijských studií (CAS) při Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), VŠE v Praze.
 2. Soutěž je určena pro studenty VŠE v Praze (na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia), výhradně pro amatérské fotografy.
 3. Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže maximálně 3 autorské fotografie z Japonska.
 4. Soutěžní fotografie posílejte ve formátu JPEG, v kvalitním rozlišení (minimálně 2 000 x 3 000 pixelů)
  a max. velikosti 5 MB, na e-mailovou adresu: cas@vse.cz.
 5. Každý soutěžní snímek bude obsahovat: celé jméno studenta (autora fotografie), jeho obor studia, kontaktní e-mail, název snímku a krátký komentář k fotografii (do 200 znaků včetně mezer).
 6. Registrací do soutěže je e-mail s příslušnými údaji a fotografiemi, zaslaný na adresu: cas@vse.cz.
 7. Soutěžící tímto dává souhlas CAS k využití svých soutěžních fotografií za účelem prezentace CAS a FMV na webových stránkách a facebookovém profilu CAS a FMV.
  Soutěžní fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách CAS (http://cas.vse.cz/), facebookové stránce CAS (www.facebook.com/centrumasijskychstudii/) a na webových i facebookových stránkách FMV (http://fmv.vse.cz/, www.facebook.com/fmvvse/).
 8. Tato soutěž není sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. Soutěžící si je vědom toho, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc.
 9. Zasláním snímků soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly a s nekomerčním publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě (včetně uvedení jména autora, bez nároků na honorář). Autor není omezen ve svém právu využít fotografii jakýmkoliv jiným způsobem a pro jiné účely.
 10. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo vystavit nejlepší fotografie v prostorách VŠE a vyřadit ze soutěže fotografie, které neodpovídají výše uvedeným pravidlům, mají urážlivý nebo neetický charakter nebo by mohly poškodit dobré jméno pořadatelů soutěže nebo VŠE.
 11. Soutěž začíná 17. 2. 2019 a snímky je možné poslat do 28. 2. 2019 (včetně).
 12. Odborná komise, jejíž složení určují pořadatelé, vybere výherní fotografie.
 13. Kontaktní adresa pro zasílání fotografií a dotazy: cas@vse.cz.