Doc. Garlick opět získal Cenu rektora za prestižní publikaci

Pan  doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. získal Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci, a to konkrétně za 3. místo za knihu Reconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor: Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities, kterou vydalo v r. 2022 nakladatelství Routledge! 

Kniha byla (podobně jako předchozí monografie The Impact of China’s Belt and Road Initiative From Asia to Europe z r. 2019, vydáno v Routledge) sestavena na základě mnohaleté výzkumné činnosti doc. Garlicka a váže na výzkumný projekt GA ČR pro období 2019-2021: Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky.

Pan doc. Garlick vyučuje také předmět Čína v mezinárodní politice a diplomacii (v rámci vedlejší specializace Čínská studia) na Katedře mezinárodních studií a diplomacie, na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Dříve působil mj. na univerzitách v Číně a v Jižní Koreji, v České republice také na Masarykově univerzitě v Brně; má zkušenosti z Velké Británie i Itálie. Vedle výuky doc. Garlick vede i výzkumné centrum – Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka na FMV.