Imapaktovaný článek J. A. Garlicka a R. Havlové v Eurasian Geography and Economics

Pan dr. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. publikoval v září 2020 další impaktovaný článek, a to ve spolupráci s paní dr. Radkou Havlovou. Text nazvaný „The dragon dithers: assessing the cautious implementation of China’s Belt and Road Initiative in Iran“ vyšel v časopise Eurasian Geography and Economics. 


Článek byl publikován v rámci projektu projektu GAČR „Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy Nové hedvábné stezky“ (pro období 2019-2021) a navazuje mj. na knihu The Impact of China’s Belt and Road Initiative From Asia to Europe, (vydalo nakladatelství Routledge v r. 2019), která byla sestavena na základě mnohaleté výzkumné činnosti dr. Garlicka.

Pan dr. Garlick vyučuje také předmět Čína v mezinárodní politice a diplomacii (v rámci vedlejší specializace Čínská studia) na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Působil také na univerzitách v Číně a v Jižní Koreji. V České republice učil také na Masarykově univerzitě v Brně, má zkušenosti z Velké Británie i Itálie. Doktorskou práci na téma Scénáře vzestupu Číny obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2014. V současné době zkoumá především čínskou iniciativu Belt and Road.