Intenzívní online kurz 2SE333 – Ekonomie ženské pracovní síly v Japonsku v registracích pro LS 2022-23

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (KMEV) vypisuje v letním semestr u 2022-23 bakalářský kurz Ekonomie ženské pracovní síly v Japonsku (2SE333, anglicky), ve kterém bude přednášet paní Kyoko Ichikawa, Ph.D. Paní Ichikawa je hostující profesorkou na KMEV, primárně pak výzkumnicí Úřadu vlády Japonska. Spolupracuje i s Centrem asijských studií.

Kurz proběhne ve dnech 13. 2. – 1. 3. 2023, online (v MS Teams)

 

Ze sylabu: Japonsko čelí vážnému nedostatku pracovní síly v důsledku rychlého stárnutí populace v kombinaci s klesající fertilitou, a tudíž i klesajícím počtem dětí. Zvýšení ženské pracovní síly je klíček k řešení těchto problémů. Cílem 3-kreditového bakalářského kurzu 2SE333 je vysvětlit a diskutovat některé z hlavních rysů a problémů japonského trhu práce, se zvláštním důrazem na ženskou pracovní sílu. Budou představena nejnovější data, opatření a problémy spojené s ženskou pracovní silou v Japonsku; zahrnuto bude i srovnání vývoje v Japonsku s Českou republikou.

Podrobnější informace o obsahu a podmínkách pro absolvování kurzu najdete v InSIS.

Foto: Pixabay