Jan Švec publikoval článek v prestižním časopise Central Asian Survey

Náš kolega z Centra asijských studií a Katedry mezinárodních studií a diplomacie (KMSD), pan Ing. Bc. Jan Švec, publikoval v dubnu 2022 impactovaný článek v prestižním časopise Central Asian Survey (nakladatelství Taylor Francis Online), nazvaný „Labour transfers as a means of ‘civilizing’ and forcibly assimilating ethnic minorities in western China“.

Abstrakt článku: „The article provides supporting evidence of organized labour transfers of Turkic minorities, primarily Uyghurs, from Xinjiang to other regions in China. From a theoretical point of view, the article places these transfers in the context of the efforts by China’s authorities to ‘civilize’ and forcibly assimilate ethnic minorities, reminiscent of ‘civilizing missions’ carried out by colonizing nations in the past. The article presents an analysis of official Chinese documents and media reports and a content analysis of almost 80 unofficial online posts ‘offering’ ethnic minority labourers. The analysis reveals that at least 60,000 labourers could be ‘offered’ for transfers outside Xinjiang in the course of 2020 alone, thus suggesting that the scope of transfers has significantly intensified.“

 

Ing. Švec je doktorandem na Katedře mezinárodních studií a diplomacie (dříve Katedře politologie) na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Na téže fakultě absolvoval bakalářské obory Politologie a Diplomacie, magisterský obor Politologie a vedlejší specializaci Čínská studia. Zajímá se dlouhodobě o Čínu a země post-sovětského regionu. Absolvoval semestrální studijní stáže na univerzitách ve Vladivostoku, Pekingu a Chang-čou. Studuje čínštinu, ze které získal certifikát HSK 5. Ve svém výzkumu se zaměřuje na využívání moderních informačních a komunikačních technologií jako nástroje k posilování autoritářství.