Jeremy Garlick získal grant Horizon Europe (2023-2026)

Docent Jeremy Garlick, ředitel Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, člen Katedry mezinárodní studií a diplomacie (KMSD) a také člen CAS, získal grant Horizon Europe!

Projekt byl zahájen 1. října 2023 a potrvá tři roky (1.10.2023-30.9.2026). Horizon Europe je spravován pod vedením Evropské komise.

Projekt se jmenuje EuroHub4Sino – cílem je výzkum a šíření informací a zvyšování znalostí o Číně po celé EU. Projekt se bude snažit oslovit nejen vědce, ale také novináře, diplomaty, politiky a širokou veřejnost. Projekt bude zkoumat a publikovat řadu politických dokumentů o širokém spektru problémů týkajících se vznikající globální role Číny. Konsorcium, které vede belgický partner Beyond the Horizon (se sídlem v Bruselu), vytvoří na jednom místě databázi pro syntézu informací o Číně. Po třech letech bude vytvořena databáze výzkumníků, aby projekt mohl pokračovat i v budoucnu. Mezi další partnery projektu patří Warwick University ve Velké Británii, Chatham House (Londýn), Heidelberg University, Jagellonská univerzita v Krakově a Institut pro bezpečnostní a rozvojovou politiku ve Stockholmu ve Švédsku. Součástí projektu VŠE je výzkum role Číny v globálním vládnutí a multilaterálních institucích.