Kniha J. A. Garlicka získala Cenu rektorky VŠE za prestižní publikaci

Pan Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. získal za knihu The Impact of China’s Belt and Road Initiative From Asia to Europe, kterou vydalo v r. 2019 prestižní nakladatelství Routledge, 2. místo v soutěži o nejlepší knižní publikace VŠE!

Kniha The Impact of China’s Belt and Road Initiative From Asia to Europe byla sestavena na základě mnohaleté výzkumné činnosti dr. Garlicka a váže na výzkumný projekt GA ČR pro období 2019-2021: Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky.

Pan dr. Garlick vyučuje také předmět Čína v mezinárodní politice a diplomacii (v rámci vedlejší specializace Čínská studia) na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Vyučoval mj. na univerzitách v Číně a v Jižní Koreji. V České republice učil také na Masarykově univerzitě v Brně, má zkušenosti z Velké Británie i Itálie. Doktorskou práci na téma Scénáře vzestupu Číny obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2014. V současné době zkoumá především čínskou iniciativu Belt and Road.

 

K obsahu knihy (převzato ze stránek nakladatelství Routledge):

This book merges macro- and micro-level analysis of the Belt and Road Initiative (BRI) to dissect China’s aim in creating an integrated Eurasian continent through this single mega-project.

BRI has been the source of much interest and confusion, as established frameworks of analysis seek to understand China’s intentions behind the policy. China’s international activity in the early 21st century has not yet been successfully theorised by IR scholars because of a failure to satisfactorily encompass its complexity. In addition, the mix-and-match syncretism of the Chinese approach to foreign policy has been under-emphasised or omitted in many analyses. Bringing together complexity thinking and analytic eclecticism to assess the degree to which this scheme can transform international relations, Garlick critically examines this large-scale interconnectivity project and its potential impacts.

The book will be of interest to scholars and practitioners in the field of international relations and China studies including academics, policy-makers and diplomats around the world.