Přednáška velvyslanců o sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

3. prosince 2019 uspořádalo Centrum asijských studií (CAS) přednášku věnovanou Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) s názvem „ASEAN’s Economic Powerhouse amidst Strategic Power Balance and Diversity“, a to ve spolupráci s Velvyslanectvím Indonésie v ČR a dalšími ambasádami zemí ASEAN v České republice. Na VŠE tak byla k vidění neobvyklá koncentrace diplomatů zemí jihovýchodní Asie. Během přednášky vystoupilo šest vzácných hostů, a to velvyslanci Myanmaru, Filipín, Indonésie, Malajsie a zástupci velvyslanců Thajska a Vietnamu. Roli moderátora celého odpoledne přijal pan PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D., vědecký pracovník Orientálního ústavu Akademie věd České republiky (oddělení jižní Asie).

Po úvodních slovech ředitelky CAS, paní doc. Ing. Zuzany Stuchlíkové, Ph.D., a prorektorky VŠE pro strategii, paní doc. Ing. Ludmily Štěrbové, CSc., přivítal hosty také pan PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D, který také Sdružení národů jihovýchodní Asie stručně představil. Na pana Petrů navázala zástupkyně velvyslance Thajska v ČR, paní Nattanipa Burusapat, která mluvila nejen o základních principech a třech pilířích ASEAN, ale především o hlavním motivu thajského předsednictví v čele ASEAN pro rok 2019, jehož heslem mj. je „Advancing Partnership for Sustainability”.

O politickém a bezpečnostním pilíři ASEAN pohovořily j. e., paní Zanariah Bt Zainal Abidin, velvyslankyně Malajsie v ČR, a j. e. paní Kenssy D. Ekaningsih, velvyslankyně Indonésie v ČR. Popsaly platformy spolupráce a dohody související s bezpečností v regionu a také význam zemí ASEAN v rámci světové ekonomiky. ASEAN je se svými 10 členskými zeměmi a vnitřním trhem o celkové hodnotě kolem 3 bil. USD pátou největší regionální ekonomikou světa. Diskutována byla také regionální stabilita a bezpečnost, indo-pacifický trh a vztahy s EU a ČR.

O ekonomickém pilíři ASEAN hovořily j. e., paní Kay Thi Soe, velvyslankyně Myanmaru v ČR, a zástupkyně velvyslance Vietnamu, paní Tran Thanh Huong. ASEAN dle jejich slov představuje hlavní globální středisko výroby a obchodu, je jedením z nejrychleji rostoucích spotřebitelských trhů na světě. Přednášející se věnovaly i demografickému vývoji regionu, rostoucí střední třídě a nutnosti rozmachu infrastruktury pro lepší propojenost jednotlivých států.

Na závěr vystoupila jeho excelence, j. e. pan Ombra Jaina, velvyslanec Filipín v ČR, s prezentací o sociokulturním pilíři ASEANU. Svým výkladem dokázal posluchače přesvědčit o tom, že Sdružení národů jihovýchodní Asie je etnicky, kulturně a nábožensky velmi rozmanitou a pestrou oblastí.

S velvyslanci a nejvyššími zástupci zemí ASEAN se setkalo také vedení Fakulty mezinárodních vztahů (FMV), tj. pan doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., děkan FMV, a Ing. Radek Čajka, Ph.D., proděkan FMV pro zahraniční vztahy a PR.

Tímto děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na viděnou na dalších akcích Centra asijských studií!

 

Autorka textu: Pavlína Mladá (CAS)

Fotografie: Katedra multimédií, VŠE v Praze