Seminář o možnostech studia v Číně

Seminář o možnostech studia v Číně (v ČLR i na Taiwanu) uspořádala vedlejší specializace Čínská studia na Fakultě mezinárodních vztahů ve spolupráci s Centrem asijských studií, Oddělením zahraničních styků (OZS) a Domem zahraniční spolupráce (DZS), a to 24. listopadu 2016 (na VŠE v Praze).

Na semináři zazněla prezentace paní Evy Zamrzlové (OZS) o obecných možnostech studia v Číně, výjezdech v rámci bilaterálních smluv VŠE. Zástupce Akademické informační agentury (v rámci DZS), paní Eva Jermanová, hovořila o výběrových řízeních na studijní pobyty na základě mezinárodních smluv. Následoval příspěvek Jakuba Otčenáška (CAS) o možnostech studia na Taiwanu a diskuze se studenty, kteří již v Číně studovali.

Prezentace ze semináře najdete zde:

  1. OZS: OZS – 24.11.2016
  2. DZS: AIA – Možnosti studia v Číně – 24.11.

Autorka fotografií: Margarita Antsifirova, Grafická a multimediální laboratoř, VŠE v Praze.

Připomínáme, že VŠE má (k listopadu 2016) v Číně, Hongkongu a na Taiwanu 10 partnerských škol: