Z diskuse s velvyslanci zemí ASEAN a Japonska v rámci Inovačního týdne na FMV

Ve středu 8. 11. 2023 proběhla v rámci Inovačního týdne na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) akce s názvem „Innovation and Connectivity in ASEAN and Japan: Discussion with Ambassadors of the ASEAN Committee in Prague and Japan“. Na půdě VŠE jsme přivítali velvyslankyně, velvyslance a vedoucí misí Indonésie, Malajsie, Myanmaru, Filipín, Thajska, Vietnamu a Japonska. 

Debatu moderoval pan doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., prorektor VŠE pro pedagogickou činnost a řízení kvality a docent na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů (FMV), který v úvodu akce poukázal na fakt, jak je důležité rozvíjet spolupráci i mezi tak vzdálenými státy a regionálními uskupeními, jakými jsou Česká republika a Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Prvním mluvčím pak byl J. E. Eduardo Martin R. Meňez, velvyslanec Filipín. Svou řeč začal připomenutím 50. výročí spolupráce mezi ASEANem a Japonskem, která trvá nepřetržitě už od roku 1973. Přiblížil základní informace o vývoji ASEAN a jeho členských států a připomenul význam inovací a rozvoje mezinárodní spolupráce pro region. Představil mj. i ASEAN Connectivity 2025 Plan a jeho hlavní pilíře, zejména politicko-bezpečnostní, ekonomickou složku spolupráce v ASEAN, rozvoj udržitelné infrastruktury, digitálních inovací a mobility osob.

 

J. E. Hideo Suzuki, velvyslanec Japonska v ČR také ocenil spolupráci mezi ASEANem a Japonskem, dále pak seznámil posluchače s pilíři spolupráce v oblasti inovací (v rámci ASEAN Connectivity 2025 Plan). Zmínil význam investic ze strany Japonska do posílení infrastruktury mezi ekonomikami ASEANu, stejně jako uvnitř jednotlivých států regionu, poukázal i na důležitost spolupráce v energetickém sektoru a konektivitu znalostí, která ve výsledku předurčuje úspěch ostatních pilířů spolupráce. J. E. Kennsy Dwi Ekaningsih, velvyslankyně Indonésie v ČR, mj. otevřela debatu o nové Indo-pacifické strategii České republiky. J. E. Suzilah Mohd Sidek, velvyslankyně Malajsie v ČR pak ve své řeči podtrhla také sdílené hodnoty ve spolupráci zemí ASEAN a Japonska. Za Thajsko navázal chargé d´affaires, pan Natthaphon Sapsinsoonthon, který se dotkl i významu environmentálních témat pro rozvoj vzájemné spolupráce a celého regionu jihovýchodní a východní Asie. Paní Dieu Linh Nguyen, vedoucí mise na Velvyslanectví Vietnamu v ČR, seznámila studenty a kolegy se svým pohledem na budoucí spolupráci mezi zeměmi ASEAN a jejich působení jako celku vůči Japonsku, stejně tak s pohledem na význam vietnamské ekonomiky pro obchod a růst v regionu. Jako poslední vystoupil pan Htuann Naung, chargé d´affaires z Velvyslanectví Myanmaru v ČR. Ten mj. vyjádřil vděčnost za japonskou mezinárodní výpomoc, díky které i Myanmar v posledních letech prosperuje.

 

V následné diskusi se studenty byly debatovány např. dopady potenciálního pádu komunistického režimu v Číně na Asii, možnosti přistoupení Východního Timoru k uskupení ASEAN, ochrana lidských práv v Myanmaru nebo projevy a dopady demografického stárnutí v Japonsku i dalších zemích Asie. Všem panelistům, studentům a přítomným hostům děkujeme za účast a podnětné příspěvky do diskuze!

Autorka textu: Tereza Bártová, Zuzana Stuchlíková (CAS, FMV, VŠE v Praze),

Fotografie: Zuzana Stuchlíková, Michaela Zemanová