Z Malajsijského večera

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 uspořádalo Centrum asijských studií již třetí ze série Asijských večerů v roce 2019, v jehož rámci jsme se po Japonsku a Severní Koreji vydali do Malajsie – tedy „pravé Asie“, jak země sama sebe prezentuje. Malajsie je pro většinu lidí v České republice velkou neznámou. Jak nám však prostřednictvím svých vystoupení dokázali naši vzácní hosté, jistě stojí za pozornost. Pozvání na Malajsijský večer přijal vědecký pracovník Orientálního ústavu Akademie věd České republiky (oddělení jižní Asie), PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D., a také absolvent asijských studií na Metropolitní univerzitě Praha a profesionální průvodce po Asii, Mgr. Lubomír Vacek.

Jako první se slova ujal pan Tomáš Petrů, který i v omezeném čase dokázal posluchačům předat mnoho zajímavých informací a přiblížit jim aktuální situaci v zemi. Svou prezentaci zahájil stručným představením Malajsie a poté se již věnoval třem hlavním bodům svého vystoupení – lidem a etnickým skupinám v Malajsii, problematice náboženské pestrosti a také vývoji vztahů Malajsie s Čínou. Zúčastnění se mj. dověděli o rozdělení malajsijské populace na dvě hlavní skupiny – Bumiputera a non-Bumiputera, o výhodách plynoucích z příslušnosti k první skupině, o současných problémech plynoucích z koexistence většinového islámu a dalších náboženství na území Malajsie a o nedávném resetu vzájemných vztahů s Čínou, za nímž stojí stávající 93letý premiér Mohammad Mahathir (premiérem i v letech 1981-2003).

Druhý host, pan Lubomír Vacek, navázal na pana Petrů svými cestovatelskými zkušenostmi a za pomoci bohaté sbírky fotografií představil přítomným různé kouty Malajsie. Zdůraznil, že pokud se člověk vydá do Malajsie cestovat, pravděpodobně se ho místní etnické a náboženské problémy vůbec nedotknou a naopak si může naplno vychutnávat stále ještě tradiční Malajsii. Třeba i v kontrastu s moderními městy jako jsou Kuala Lumpur (v překladu bahnitý soutok) či George Town. Co se však každého cestovatele dle jeho slov určitě dotkne, je jasně patrné rozšiřování plantáží palmy olejné na úkor původní vegetace, ale také chuťově i složením bohatá kuchyně, okouzlující přírodní scenérie, výskyt mnoha endemitních druhů a nevšední příležitost vidět mešitu jen pár metrů od buddhistického chrámu.

Oba hosté dokázali návštěvníky zaujmout a přesvědčit je nejenom o svým rozsáhlých znalostech a lásce k Malajsii, ale také o tom, že tato etnicky, kulturně a nábožensky pestrá země stojí za osobní návštěvu a podrobnější studium.

Tímto děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na viděnou na dalších akcích Centra asijských studií!

 

Autorka textu: Eliška Šibrová (CAS)

Fotografie: Grafická a multimediální laboratoř VŠE a archív pana Tomáše Petrů