Učitelé zapojení v CAS

Ing. Tereza De Castro, Ph.D.

foto-210x300Je odbornou asistentkou na Katedře světové ekonomiky, Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Specializuje se na mezinárodní obchod, světovou ekonomiku a rozvojová studia. Z teritoriálního hlediska se soustředí zejména na rozvíjející se trhy (BRICS, atd.) a země Blízkého východu a Severní Afriky (MENA). Ve svém výzkumu se zabývá analýzou obchodních vztahů, problematikou globálních hodnotových řetězců a rostoucí střední třídou ve výše uvedených regionech. Má zkušenosti ze studijních a výzkumných pobytů v USA, Hong Kongu, Číně (Pekingu), Německu a z řady mezinárodních ekonomických konferencí. Je zakládajícím členkou Centra asijských studií.

Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.

thumbnail_PictureVyučuje předmět Čína v mezinárodní politice a diplomacii ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde od roku 2015 přednáší jak českým studentům, tak studentům z výměnných programů. Vyučoval mj. dva roky na univerzitách v Číně a pět let na vysokých školách v Jižní Koreji. V České republice učil také na Masarykově univerzitě v Brně, má zkušenosti z Velké Británie i Itálie. Doktorskou práci na téma Scénáře vzestupu Číny obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2014. V současné době zkoumá vztahy mezi Čínou a Evropou, zájmy Číny v Jihočínském moři a teorie o vzestupu Číny na mezinárodní scéně.

PhDr. Ing. Radka Havlová, PhD.

mena-2 - maléJe odbornou asistentkou na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka VŠE v Praze (SMS JM). Věnuje se problematice etnických konfliktů, bezpečnosti, terorismu a kultuře v mezinárodních vztazích se zaměřením na Asii a zejména Blízký východ a izraelsko-palestinský konflikt. V současnosti přednáší na SMS JM problematiku etnických konfliktů v mezinárodních vztazích a Asie v mezinárodních vztazích v angličtině.

Mgr. Jakub Otčenášek

fotoOd roku 2009 pracuje na Katedře anglického jazyka na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, kde vyučuje čínštinu a vede kurz Úvod do čínských dějin a kultury. V roce 2011 získal na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (FFUK) titul magistra sinologie a religionistiky a v současné době pracuje na dizertační práci na téma dějin středověkého taoismu na Ústavu filosofie a religionistiky FFUK. V rámci studijních pobytů žil jeden rok v ČLR a jeden rok na Taiwanu. Dlouhodobě se zabývá dějinami čínských náboženství, kultury a myšlení.

Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

foto JitkaPracuje na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací (KOPKK) na FMV od roku 2009. Je garantkou kurzů zaměřených na problematiku obchodování s Číňany, z nichž předmět Obchod a podnikání v Číně je povinným předmětem v rámci vedlejší specializace Čínská studia. V roce 2010, po svém návratu z dvouletého pobytu v Číně, získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci na téma mezinárodního managementu zaměřenou na čínské obchodní jednání, na kulturní rozdíly mezi Čechy a Číňany, které mohou způsobovat nedorozumění v rámci mezinárodního obchodního jednání. Své zkušenosti v oboru měla ihned možnost prohloubit dále v rámci české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji, kde pracovala v českém pavilonu. Kromě čínské problematiky se dlouhodobě zabývá mezinárodním managementem, interkulturní komunikací, komunikačními a manažerskými dovednostmi, obchodním jednáním. Je jedním ze zakládajících členů CAS. V současnosti je na rodičovské dovolené.