13.12.2017: Workshop „Vybrané aspekty tzv. čtvrté průmyslové revoluce v Asii“

Dne 13. prosince 2017 proběhl odborný workshop „Vybrané aspekty tzv. čtvrté průmyslové revoluce v Asii“, který uspořádala Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů (FMV), ve spolupráci s Centrem asijských studií (CAS).

Workshop byl součástí dvouletého interního projektu IGA č. F2/26/2017 „Čtvrtá průmyslová revoluce ve vybraných asijských zemích“, pod vedením doc. Stuchlíkové (ředitelky CAS). Do projektu jsou zapojeni především studenti doktorského i magisterského studia na FMV, kteří se věnují ve svém studiu jak asijským zemím, tak evropské ekonomice.

Na semináři zazněly prezentace členů projektu, vycházející z jejich dosavadního výzkumu zaměřeného na vymezení pojmu „Průmysl 4.0″, příp. „čtvrtá průmyslová revoluce“ a možné projevy tohoto procesu v Číně:

  • Jan Krejčí (KSE, CAS): Průmysl 4.0: Definice, příklady, očekávané změny
  • Ivona Maršíková: Made in China 2025: koncept, cíle, harmonogram
  • Jakub Jedlinský (KSE): Aktuální trendy ve vývoji Bitcoinu a možnosti jeho využití v Číně

Členové týmu již k výše uvedeným tématům publikovali v uplynulém roce několik článků, vystupovali na domácích i zahraničních konferencích.