15. 3. 2021: Přednáška „Screening přímých zahraničních investic v EU a ČR“

Zveme vás na online přednášku a diskusi na téma „Screening přímých zahraničních investic v EU a České republice“, která proběhne v pondělí 15. března 2021 (11:00-12:30, v Teams), v rámci předmětu Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky (2SE521), v magisterské vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie na Fakultě mezinárodních vztahů, VŠE v Praze.

Vystoupí pan Ota Šimák (ředitel Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR).

Přednáška je součástí série externích přednášek a diskusí „Český obchod a investice v době pandemie“, které organizuje Katedra mezinárodních ekonomických vztahů a Centrum asijských studií na FMV VŠE v Praze.

Přednáška je otevřená i pro nezapsané studenty a zájemce či absolventy VŠE. Kód k přihlášení do Teams: 49fksk7.

Změna programu vyhrazena. Pro příp. další informace kontaktujte doc. Stuchlíkovou, garantku předmětu (stuchliz@vse.cz).