Výzkumný pobyt pana Lee Byung Suka na VŠE

V březnu 2019 zahájil na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) svůj výzkumný pobyt pan Lee Byung Suk z Korejské republiky. VŠE a paní rektorku, prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc., při této příležitosti navštívil i J. E., pan Moon Seoung-hyun, velvyslanec Korejské republiky v České republice.

Pan Lee je výzkumným pracovníkem korejské společnosti REALMETER, která se věnuje výzkumu politických, ekonomických i sociálních témat. V minulosti pan Lee zastával i řadu vysokých politických funkcí, především v rámci Národního shromáždění (National Assembly), tedy korejského parlamentu. Je také členem Korejsko-českého fóra pro budoucnost, jehož poslední zasedání proběhlo v České republice prosinci 2018.

VŠE zejména Fakulta mezinárodních vztahů, dlouhodobě spolupracuje s Velvyslanectvím Korejské republiky v České republice, v minulosti zde proběhly některé společné konference, v r. 2017 např. Conference on Current and Future Challenges on the Korean Peninsula, kterou spoluorganizovalo Centrum asijských studií. Fakulta mezinárodních vztahů také v říjnu 2016 podepsala Memorandum o spolupráci s Obchodní komorou při Česko-korejské společnosti s cílem rozvíjet vzájemnou spolupráci obou institucí a přispět i k podpoře kulturní a vzdělávací spolupráce České republiky a Korejské republiky.