Doc. Garlick v diskusi Davis Center for Russian and Eurasian Studies na Harvard University

Pan doc. Jeremy Garlick, Ph.D. z Centra asijských studií vystoupil 26. 4. 2022 v prestižní online diskusi „How will the War in Ukraine Impact China’s Engagement in Eastern Europe?“, kterou pořádalo Davis Center for Russian and Eurasian Studies na Harvard University. Záznam z diskuse je možné shlédnout na Youtube – ZDE.

Docent Garlick působí v oblasti vysokého školství od r. 2002. Jako pracovník FMV VŠE na plný pracovní úvazek byl nebo stále je řešitelem 3 vědecko-výzkumných projektů (IGA VŠE 2017-2018, GAČR 2019-2021, GAČR 2022-2024). Pracuje na Katedře mezinárodních politických studií a diplomacie; působí i jako ředitel výzkumného Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka (SMS JM) na FMV VŠE. Je autorem monografie o čínské iniciativě Belt and Road u prestižního nakladatelství Routledge (The Impact of China’s Belt and Road Initiative From Asia to Europe), za kterou dostal cenu rektorky VŠE za prestižní publikaci. Nakladatelství Routledge vydalo v r. 2021 i jeho další knihu s názvem: „Reconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor, Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities“, která zkoumá čínsko-pákistánský ekonomický koridor (CPEC). Doc. Garlick je autorem několika dalších kapitol v monografiích, řady impaktovaných i scopusových článků v odborných časopisech. Také se aktivně zúčastňuje mezinárodních konferencí, workshopů a odborných seminářů.