Jeremy Alan Garlick novým docentem VŠE

18. května 2021 předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze, paní prof. Hana Machková, během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety novým docentům. Mezi nimi je i pan doc. Jeremy Alan Garlick, Ph.D. z Katedry mezinárodních studií a diplomacie a Centra asijských studií na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV), VŠE v Praze.

Doc. Jeremy Alan Garlick, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „The Impact of China’s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe“ na Vědecké radě FMV dne 3. března 2021. Byl jmenován docentem pro obor „Mezinárodní politické vztahy“, s účinností od 1. května 2021.

Docent Garlick působí v oblasti vysokého školství od r. 2002. Jako pracovník FMV VŠE na plný pracovní úvazek byl nebo stále je řešitelem 2 vědecko-výzkumných projektů (IGA VŠE 2017-2018, GAČR 2019-2021). Je autorem monografie o čínské iniciativě Belt and Road u prestižního nakladatelství Routledge (The Impact of China’s Belt and Road Initiative From Asia to Europe), za kterou dostal cenu rektorky VŠE za prestižní publikaci. Je také autorem dvou kapitol v monografiích a několika impaktovaných i scopusových článků v odborných časopisech. Také se aktivně zúčastňuje mezinárodních konferencí, workshopů a odborných seminářů.

Podrobněji k nově jmenovaným docentům a profesorům viz na stránkách VŠE ZDE.