Ze společné konference FMV a SDUFE: 4th China-CEE Economic Forum

Dne 15. listopadu 2018 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konala již 4. společná konference Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (FMV), Centra asijských studií a Shandong University of Finance and Economics (SDUFE, Jinan, Čína). K podrobnému programu viz ZDE.

Fórum zahájili proděkan FMV pro zahraniční styky a PR, pan Ing. Radek Čajka, Ph.D., ředitelka Centra asijských studií, paní doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. a profesorka Chuanrong Wang ze SDUFE.

Ve tředh panelech byla prezentována témata týkající se zejména iniciativy Belt and Road (BRI, český příp. One Belt, One Road) a obchodu mezi ČLR a zeměmi střední a východní Evropy (CEE). V prvním bloku přednášek vystoupili například Ning Zhou (SDUFE) s příspěvkem o obchodu zemědělskými produkty mezi Čínou a regionem CEE a Jeremy Garlick, M.A., Ph.D. (SMS JM, FMV) s prezentací o postoji zemí EU k čínským investicím a ekonomické spolupráci s ČLR.

Ve druhé panelu vystoupila paní PhDr. Ing. Radka Havlová, Ph.D. (SMSJM, FMV), jež se ve svém výzkumu dlouhodobě zabývá vztahy Asie a Blízkého Východu. Na fóru mluvila o ekonomických, politických i kulturních vztazích mezi Čínou a Katarem. S dalšími příspěvky vystoupily studentky Yakun Tao (SDUFE) a Shan Jiang (SDUFE). Yakun Tao představila téma efektivity a vlivu iniciativy BRI na hich-tech produkci v jednotlivých provinciích Číny, Shan Jiang prezentovala téma vývozu čínské kultury na pozadí iniciativy BRI.

V závěrečném bloku vystupovali zejména doktorandi z Katedry světové ekonomiky (FMV): Ing. Ondřej Sankot, Ing. Dominik Proch a Ing. Lenka Tomečková. Ondřej Sankot se věnoval ekonomickým vztahům zemí střední Asie a ČLR, příspěvek paní Tomečkové se týkal vztahů Číny, Saúdské Arábie a Íránu, zejména z pohledu geopolitiky, postavení na mezinárodní scéně a bilaterálních dohod. Dominik Proch mluvil o podobnostech a rozdílnostech platebních bilancí Číny a Indie. Panel uzavřela paní Li Wang (SDUFE) s prezentací o e-commerce ve vztazích ČLR-CEE.

FMV se SDUFE (která patří i mezi partnerské školy VŠE) rozvíjejí spolupráci od roku 2009. Zahrnuje pravidelné výměny studentů i mobilitu učitelů. Společné workshopy a konference jsou pořádány na základě dohody o spolupráci ve výzkumu uzavřené v r. 2014. Třetí fórum proběhlo v r. 2017 v čínském Jinanu.

SDUFE vznikla v r. 2011 sloučením dvou univerzit: Shandong Economic University (založená v r. 1952, jako jedna z prvních ekonomických vysokých škol v provincii) a Shandong University of Finance (1986). V současnosti nabízí SDUFE 62 studijních programů, v nichž studuje 33 tis. studentů. Vedle standardních ekonomických programů se zde vyučuje i právo nebo pedagogika.

 

Autorka textu: Andrea Mudrová, Zuzana Stuchlíková (CAS, FMV)

Fotografie: Grafická a multimediální laboratoř (VŠE)